Dosáhnout neshody je mnohem snazší než dosáhnout shody. Proč? Ponechme stranou subjektivní důvody dané našimi povahami, obsahujícími i nejrůznější trucovitosti. A nezaměňujme shodu s dohodou, která může vzniknout i v případě neshody. Neshoda překvapivě často netkví v subjektivním nedostatku faktů a také nemusí souviset s objektivní úrovní poznání. Nedosahujeme univerzální shody ani tam, kde máme jasná data.

Aleksi Šedo
je přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK.

Řada našich spoluobčanů nemá důvěru v kulatost zeměkoule nebo účinnost roušek proti přenosu respiračních infekcí. Nosí na hlavě alobalové čepice, hltají konspirační teorie a preferují nevyzkoušené léky před vyzkoušenými. Na druhé straně, docela pochopitelná je neshoda tam, kde se rozhodujeme na základě emocí a tam, kde chybí buď srozumitelná fakta, nebo pravidla, jak je měřit. Zaslouží si naši podporu spíš Sparta, nebo Slavia? Předvedl Karlos Vémola dobrý výkon v boxu v Oktagonu?

Přesah lidské užitečnosti

Před několika dny jsem byl svědkem poměrně vzácné události, jejímž cílem nebylo dosáhnout dohody, ale přesto jsme cítili shodu. První lékařská fakulkta UK je, krom teologických fakult, jedinou fakultou Univerzity Karlovy, kde se už dvacet let konají bohoslužby. Jednou ročně zde katolický a evangelický kněz celebrují ekumenickou zádušní mši za zemřelé, kteří věnovali svá těla pro výuku medicíny. Poděkování těm, kteří se rozhodli pomoci studentům a biomedicínské vědě po své smrti, tlumočili také zástupci studentů lékařství.

Včera to byli naši kolegové, budoucí lékaři, z Čech, Slovenska, Izraele a Indie. Posluchárnu Anatomického ústavu, kde se mše konala, zaplnili pozůstalí, studenti a akademici. S nejrůznějším vztahem k víře. Z několika států napříč světem. Shodně vnímající, že rozhodnutí věnovat své tělo vede k přesahu lidské užitečnosti za hranice běžného biologického života a patří do kategorie činů, které v symbolické rovině „odsouvají“ smrtelnost.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Jedinec tak pomáhá medikům autenticky poznávat lidské tělo, akademikům vést špičkovou výuku nejen na modelech či v obrazové dokumentaci a budoucím pacientům, kteří budou těžit z nových poznatků biomedicínské vědy. Zemřelý pomáhá těm, které nikdy ani nepotkal, a sám ze svého rozhodnutí neměl žádný hmotný užitek.

Silný význam shody 

Myslím, že mechanismus sdílení shody, v jednom okamžiku a místě tak různorodými účastníky, shody, která má ovšem velmi pravděpodobně potenciál přesáhnout hranice komorní události na jedné lékařské fakultě, stojí za zamyšlení. I když se nedá ani spočítat, ani změřit. Ale ani zpochybnit nebo překroutit.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.