Základní otázkou dneška je, proč takové velké množství lidí volí Babiše (předtím Zemana). Myslí si snad tito lidé, že s Babišem (Zemanem) bude líp? Myslí si snad, že naše země bude pod jejich vládou vzkvétat?

Jan Štern
je producentem a publicistou

Domnívám se, že většina z nich dobře ví, že nebude líp. Většina z nich velmi dobře ví, že volbou těchto hrubých, iracionálních, demagogických a všehoschopných politiků hází do soukolí politiky a společnosti granát. Je to pro ně první krok ke zničení politického a společenského systému liberální demokracie, v němž nenacházejí své místo. Pro tyto voliče je vládnoucí systém liberální demokracie odcizeným prostředím, s němž nemají velkou šanci se uplatnit a který je jim z duše protivný.

Jestli to tak je doopravdy, nebo jestli je to jen jejich subjektivní dojem, toť otázka. Ať je to jak chce, na výsledek to ale nemá vliv. V každém případě mají na svůj protest formou volby populistů a extrémistů právo. Jak mi psala na FB jedna paní, je to jejich reakce na celkové podmínky k životu zejména v chudších regionech. Nezaměstnanost, horší přístup ke vzděláni a zdravotní péči, rychlejší stárnutí populace, problém s bydlením, obchod s chudobou, šikana místními mafiemi.

Myslím, že tento problém odcizení velké části společnosti vládnoucímu liberálně demokratickému systému je problém celosvětový. Podobný vývoj zažívají s bývalým prezidentem Trumpem v USA, podobný vývoj vidíme po celé západní Evropě, kde posilují antisystémové stany a politici.

close info Zdroj: Deník zoom_in Nemyslím, že je to nějaké historické novum. Od doby zavedení všeobecného volebního práva se naše civilizace potýká s fenoménem, který Ortega y Gasset nazval vzpoura davů a poměrně přesně to popsal ve své stejnojmenné knize. Vzpoura davů je trvalým jevem doprovázejícím civilizaci založenou na systému liberální demokracie. Dnes to ještě zhoršují sociální sítě, po nichž se šíří nevraživost a nenávist.

Musíme se s tímto fenoménem naučit žít, naučit se ho přemáhat a doufat, že nezvítězí a (jako už několikrát) nepromění náš svět v peklo.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.