Velitel zásahu po příjezdu na místo události upřesnil, že jde o propadlou střešní konstrukci na stodole o rozměrech 10 x 20 metrů.

„Pro vyloučení přítomnosti osob uvnitř poškozeného objektu bylo provedeno vyhledávání pomocí termokamery. O události byl informován řídící důstojník územního odboru, který před výjezdem na místo požádal o spolupráci podnikové hasiče Škoda Auto z Mladé Boleslavi s dronem,“ řekl mluvčí hasičů Jaroslav Gabriel.

Objekt byl následně rozdělen na tři sektory. V bezpečné prostřední části hasiči odklidili materiál a nikoho nenalezli. V nebezpečných krajních sektorech byl proveden průzkum pomocí dronu s kamerou, ale ani zde nebyl nikdo nalezen. Další nebezpečí skrývala štítová zeď, která hrozila pádem na sousední pozemek.

„Hasiči zajistili v místním zemědělském družstvu manipulátor s teleskopickým ramenem, pomocí kterého byla narušená část stavby za několik minut bezpečně stržena. Po dvouhodinovém zásahu bylo místo události předáno místostarostovi obce a všechny zasahující jednotky se vrátily na své základny,“ doplnil mluvčí hasičů.