Navzdory zásahu složek integrovaného záchranného systému a vyšetřování nehoda provoz nezastavila. Se zvýšenou opatrností zůstalo místo průjezdné.