Během průzkumných prací na mořském dně u pobřeží Suffolku v roce 2018 narazili dělníci na kotvu z tepaného železa. Odborníci později zjistili, že se jedná o velmi vzácný objev. Kotva je šestnáct set až dva tisíce let stará a experti ji datují do doby římské či do pozdní doby železné.

Vzácný nález

Portál BBC doplňuje, že předmět má pocházet z jedné z větších římských obchodních lodí z flotily Classis Britannica. Loď měla vážit pět set až šest set tun.

„Známe pouze tři předvikingské kotvy ze severoevropských vod mimo oblast Středozemního moře, a jen dvě se skutečně dochovaly. Domníváme se, že tento nález by mohl být nejstarším a jedním z největších dochovaných exemplářů, který nám poskytne důkazy o neuvěřitelném množství aktivit, které musely probíhat v římských vodách v době římské, ale o kterých dnes víme poměrně málo,“ uvedl Brandon Mason ze společnosti Maritime Archaeology Ltd.

Kotvu vážící sto kilo a měřící dva metry našli v rámci stavebních prací dělníci ještě před samotnou výstavbou větrné farmy East Anglia One v roce 2018, vylovili ji pak před rokem.

Na jeden den bude vystavena v muzeu v Ipswichi, po skončení plánovaných analýz a konzervačních prací pak bude do muzea v roce 2025 vrácena. „Je to absolutní privilegium vynést kotvu na povrch a podělit se o její příběh s lidmi nejen ve východní Anglii, ale po celém světě,“ doplnil podle deníku The Independent Mason.

Pokud by se potvrdily předpoklady vědců, že kotva pochází z císařské doby římské, byl by to důkaz o mořeplavbě a obchodování starých Římanů v jižní části Severního moře u pobřeží východní Anglie.

Další artefakty

Během stavebních prací v roce 2018 se našly i další artefakty. Společnost Scottish Power Renewables, která větrnou farmu stavěla, uvedla, že našla třeba pohřešované německé ponorky z první světové války či lebky starověkého divokého skotu, který žil před více než šesti tisíci let.

Classis Britannica byla regionální flotila římské provincie Britannia. Jejím hlavním účelem bylo ovládnout kanál La Manche pomocí logistického pohybu a udržování komunikačních cest. Flotila využívala obchodní lodě k přepravě potravin, vojáků, koní a válečných strojů, jako jsou katapulty a berany. Dosud o ní bylo objeveno jen velmi málo fyzických důkazů.

Portál Roman Britain doplňuje, že Římané využívali celkem deset regionálních flotil k pokrytí různých geografických oblastí, v Egyptě například existovala Classis Alexandrina a v Německu Classis Germanica. Britská Classis Britannica byla vytvořená z devíti set lodí a zaměstnávala na sedm tisíc lidí.