Mezi více než čtyřmi stovkami soutěžících z patnácti zemí Evropy se ale neztratili ani další. „Děkujeme všem za vzornou reprezentaci Česka, města i našeho sportovního klubu,“ považoval si úspěchů předseda klubu Zbyšek Petržílek.

Umístění Neratovických

3. místa – L. Köppelová – kata dívky do 13 let, H. Peterová – kumite dívky do 13 let, D. Beneš – kumite chlapci do 10 let, H. Peterová, L. Köppelová, T. Zatřepálková – kumite team dívky do 13 let, M. Formánek – kumite team chlapci 12 až 13 let, V. Veselý, K. Dítě – kumiete team chlapci 13 až 15 let, V. Köppelová – kumite team dívky 15 až 18 let.

4. místo – L. Köppelová, L. Horáčková, T. Zatřepálková – kata team dívky do 13 let.

5. místa – R. Lisý – kumite chlapci do 12 let, V. Veselý, K. Dítě, J. Janoch – kata team chlapci 13 až 15 let.

6. místo – M. Šoltys – kata chlapci do 11 let.

7. místa – O. Žampach – kumite chlapci do 11 let, R. Lisý kata chlapci do 11 let, 8. místa – L. Horáčková – kata dívky do 13 let, M. Formánek – kumite chlapci do 13 let.