V hodinách tělesné výchovy se studentky zásluhou profesorů Ševčíka a Hofmana seznamovaly se základy hry. Byly i nesmělé pokusy o utkání (iniciátorem byl pan učitel Brožek), ale to bylo vše. Postupně se vzrůstající popularitou basketbalu mezi chlapci a rostoucím zájmem o sport vůbec se i mezi děvčaty šířila touha po uplatnění v tomto sportovním odvětví.

V této příznivé atmosféře vznikla v roce 1958 hned dvě družstva dívčího basketbalu, a to na základní škole v Třebízského a na Dvořákově gymnáziu. Po soustavné podzimní přípravě, k níž na jaře přibyla i první přátelská utkání s družstvy z Brandýsa, Sadské a Nymburka, se obě družstva setkala v létě 1959 na krajském přeboru a skončila na druhém a třetím místě za Sokolem Říčany. To byl v té době jeden z nejlepších českých klubů, jehož ženy hrály první ligu.

V následujícím roce se obě družstva spojila a pod hlavičkou tehdejšího basketbalového klubu Lokomotiva Kralupy a stala se vítězem krajského přeboru žákyň. V roce 1961 družstva poprvé postoupila do tehdejší dorostenecké ligy (na úkor Sokola Říčany) a stejnou soutěž hrálo i v letech 1962 a 1963. V posledním roce dorostenecké kategorie postoupilo na přebor Československa a skočilo čtvrté za Slovanem Bratislava, VŠ Praha a KPS Brno. Hráčky pak postoupily do kategorie žen, tři sezóny hrály krajský přebor a v roce 1966 se družstvo objevilo ve druhé lize.

Již v průběhu let 1961/1962 vznikla další družstva mládeže, takže když družstvo žen postoupilo, měl již klub základnu mládeže se všemi tehdejšími věkovými kategoriemi od žákyň po starší dorostenky. Dorostenecká družstva pravidelně startovala v dorosteneckých ligách. Této tradici zůstal klub věrný do dnes.

Další impuls přišel v roce 1978, kdy bylo v Kralupech zřízeno tréninkové středisko mládeže. Družstvo žákyň i dorostenek proniklo do špičky československého basketbalu mládeže. Svědčí o tom umístění na přeborech republiky například druhé místo žákyň v Levicích, stejné místo na přeboru mladších dorostenek za VŠ Praha, kdy přebor pořádal právě kralupský klub. Třetí místo v roce 1983 opět v Levicích.

V roce 1991 byla zásluhou klubu dostavěna sportovní hala s vynikající hrací plochou vhodnou pro zkvalitnění tréninků, tím dostal kralupský basketbal nový prostor pro další rozvoj.

Ženy hrály II. ligu se dvěma ročními přestávkami do roku 1996. V roce 1982 se neúspěšně pokusily o postup do I. ligy, to nebylo míněno příliš vážně. Chybělo zatím zázemí, zejména hala. Opakovaně se pokusilo o postup v roce 1995, vyšel však až třetí pokus v roce 1996.

Nejúspěšnější byl rok 1998. Družstvo žen poprvé v historii kralupského basketbalu a jako první z kolektivních sportů v Kralupech získalo v nejvyšší soutěži stříbrné medaile a úspěšně si vedlo i v mezinárodním poháru Roncheti. Obě družstva dorostenek se pevně zabydlela v dorostenecké lize, družstva žákyň a minižákyň se pravidelně probojovala na mistrovství republiky, kde získalo stříbro a zlato.

Konec druhého tisíciletí přinesl změny. Finanční situace nedovolila pokračovat ve vrcholovém profesionálním sportu a celý klub se vrátil na amatérskou úroveň. V souladu s celostátním i celoevropským trendem se klub rozdělil na mužskou a ženskou část, vznikly samostatně BK Kaučuk (muži) a BK Kralupy junior (ženy). Po krátkém urovnání vzájemných vztahů obě sdružení vyvíjejí činnost ve vzájemné spolupráci.

V roce 2002 postihla kralupský basketbal další rána. Velká povodeň zasáhla sportovní halu, která byla více než rok mimo provoz. Družstva mládeže využívala na tréninky školní tělocvičny na ZŠ Gen. Klapálka a na ZŠ Revoluční. Ženy a starší dorostenky hrající v té době extraligu musely využívat na odehrání mistrovských utkání tělocvičny přátel z Brandýsa nad Labem. Za této situace se nepodařilo udržet extraligu starších dorostenek. Družstvo však získalo nárok na postup z krajského přeboru žen do třetí ligy a další družstva mládeže přes omezené tréninkové podmínky si udržela vysokou výkonnost a příslušnost k republikovým soutěžím.

Díky péči radnice se podařilo rekonstruovat sportovní areál v cukrovaru včetně sportovní haly, která získala novou palubovku a vynikající sociální zázemí. V tomto prostředí se podařilo využít energetického potenciálu celého klubu, který nepříznivé okolnosti spíše posílily. Družstva mládeže startovala vesměs v republikových soutěžích, v mladších kategoriích postoupily až na přebory ČR. Ženy po jednoročním účinkování ve II. lize v roce 2004/2005 se do stejné soutěže vrátily v sezóně 2006/07 a úspěšně zde působí i letos (nyní 1.liga).

Tyto výsledky ženský basketbal v Kralupech staví na místo nejúspěšnějších kolektivních sportů. Velmi nadějnými jsou i nejmladší kategorie žactva, které se loni účastnily mistrovství ČR pořádaného v Kralupech.