Po dobu pěti dnů vždy v třífázových tréninkových jednotkách jsme vstřebávali informace od těch nejlepších instruktorů japonského karate. Zatím co v Kadani jsme trénovali jen s ostatními zahraničními nebo s domácími cvičenci. V německé Kostnici jsme trénovali vždy jednou denně s národními týmy Německa a Austrálie. Na konci semináře jsme postavili družstvo proti německému týmu. Vzhledem k tomu, že jsme měli jen osm závodníků, zápasili někteří naši dorostenci i proti seniorům. Soutěžilo se pouze v kumite, které je v japonském karate bez rozdílu vah. České státní reprezentaci J.K.A jsme rozhodně ostudu neudělali. Po skončení soutěže za námi přišla s pochvalou členka HQ J.K.A, Yuko Hirayama, instruktoři Risto Kiskilä a Julian Chees. Kladně se k výkonu našich členů vyjádřil i australský instruktor Keithu Geiyer. Na obou akcích jsme získali nové informace, zkušenosti a podněty k další práci a navázali nová přátelství. Obě akce byly realizovány s finančním přispěním Středočeského kraje.

ZBYŠEK PETRŽÍLEK