Téměř padesátka členů přivítala ve svém středu kromě klubových funkcionářů také dva extraligové jezdce – Jana Jaroše a Filipa Šiteru, jehož motocykl se stal vítanou dekorací schůze.

Jednání pozorně sledovala i čtveřice nadějných juniorů – Ondřej Smetana, Stanislav Pouznar, Milan Čermák a Michal Klein, kteří budou v letošní sezóně hájit barvy mšenského klubu.

Členská schůze nejprve potvrdila složení výboru a statutárního zástupce klubu, jímž se stal klubový prezident Rudolf Grepl. Jeho zpráva o sportovní činnosti a také financích se stala nejdůležitějším bodem pořadu celé schůze.

Z hodnocení sportovní činnosti byla prezidentem nejvíce oceněna obhajoba mistrovského titulu v extralize. Základ úspěchu byl položen výhrami ve všech šesti domácích utkáních. Na mšenském stadionu se ale celkem uskutečnilo dokonce devět závodů, z nichž v osmi šlo o body do mistrovství ČR.

Mšenští jezdci Filip Šitera a Jan Jaroš se v závodech ME probojovali do semifinále. Po celou dobu závodního období probíhala příprava juniorů za ztížených podmínek s technikou a dráhou. Proto byly využity příležitosti k tréninkům v Chabařovicích, Slaném, Pardubicích, Praze a v Liberci.

Kromě zajištění závodů pro své jezdce se klub staral o řadu dalších věcí jako příprava dráhy a zázemí, oprava místního rozhlasu, oprava osvětlení, výměna osvětlovacích těles, příprava startovacího zařízení a oprava nosné konstrukce bariér. Proběhlo školení ředitelů závodů.

V červnu byly instalovány ochranné bezpečnostní bariéry včetně elektroinstalace. Po sezóně byly demontovány a odvezeny k uskladnění do Brandýsa nad Labem. Činnost v roce 2010 byla zakončena 5. prosince závěrečnou schůzí členů s vyhlášením výsledků.

V letošním roce se klub bude ještě v daleko větší míře starat o výchovu a růst svých vlastních závodníků, kterých má klub zatím sedm. Kromě závodů na ledové ploché dráze přihlásilo Mšeno všechny soutěže, které se v Česku jedou, a to jak pro dospělé, tak i juniory.

Borce s mšenskými vestami tak fanoušci budou moci spatřit v kláních extraligy a 1. ligy družstev, MČR jednotlivců a dvojic a MČR juniorů do 21 let a 19 let. Do MČR juniorských družstev staví Mšeno dokonce dva týmy!

Péče o takový počet jezdců ovšem předpokládá nemalé množství financí. Už v loňském roce musel deficit přesahující 700 tisíc korun řešit půjčkou svému klubu prezident Rudolf Grepl.

Velké rozšíření sportovní činnosti zejména v oblasti mládeže bude znamenat nutnost zajistit také odpovídající příjmy. Schodek letošního rozpočtu vyšplhal zatím na 1,7 milionu korun. Úkol zajistit potřebné finance je ostatně prvořadý pro všechny klubové funkcionáře.

A jaké další plány si ve Mšeně naložili pro letošní rok? Pokračovat chtějí v úpravě dráhy, v rekonstrukci a doplnění osvětlení, v prohlídce a úpravě rozhlasu na stadionu a opět budou instalovány bezpečnostní bariéry a opraveno zábradlí.

Sportovním metám vévodí očekávání, že extraligový tým bude opět bojovat o nejvyšší příčky, cílem je semifinále a pokus o obhájení titulu.

V MČR jednotlivců by ve Mšeně rádi viděli alespoň dva závodníky do šestého místa, v juniorské soutěži družstev boj o titul a v soutěži jednotlivců jedno umístění do třetího místa.

Rozpočet PDK Grepl na rok 2011 (v tis. Kč)

Příjmy 1 500
Dotace 200
Reklamy 850
Vstupné 400
Stánky a prodej ND 50

Výdaje 3 270
Extraliga 1 500
Junioři 400
Režie, opravy 80
Pneumatiky 100
PHM 50
Nájemné 40
Plakáty, programy 90
Občerstvení 40
Věnce, poháry 50
Poplatky AČR 40
Sanity 40
Mobilní WC 40
Údržba stadionu 200
Bariéry – doplatek 600

KAREL HORŇÁK