Ke svižné novoroční projížďce nazvané Memoriál Pavla Kovaříka se na Nový rok sešli ve 13 hodin před restaurací Kochmanka v sídlišti V Zátiší.

Na trasy dlouhé od 20 do 40 kilometrů se s železnou pravidelností vydává přes dvacet kolařů, tentokrát jich bylo vzhledem k příznivému počasí pětatřicet.
Pevné zdraví a hodně ujetých kilometrů na silnicích Středočeského kraje si všichni společně popřáli v restauraci v Dolínku u Odolena Vody.

Na vrcholek Řípu museli pěšky
Mělník / Příchod nového roku oslavili aktivně i cyklisté a cykloturisté z Mělníka a okolí. Cílem jejich Novoroční vyjížďky se tradičně stala hora Říp. Na startu se sešlo rovněž 35 lidí včetně několika žen. Sváteční atmosféru a hezký pocit z jízdy na kole nezkazila teplota kolem nuly, poletující sníh, a dokonce ani první novoroční defekt krátce po přejetí nového mostu. Trasa vedla příjemnými klidnými silničkami přes Libkovice a Bechlín. Většina cyklistů pak nechala svá kola pod Řípem a nahoru se po zledovatělé a neposypané cestě vydala pěšky. „U rotundy se k nám hlásili další naši cykloturisté, kteří přijeli z jiných směrů. Na závěr jsme se setkali i s nestorem panem Nešporem, který opět rozdával své typické suvenýry – krabičky zápalek s datem 1. 1. 2008 a obrázkem Řípu. Zpět na Mělník jsme vraceli poprvé po nové trase přes Jeviněves a Vraňany s využitím nové lávky u Spomyšle,“ popsal příjemných 53 ujetých kilometrů Michal Třetina z cykloturistického klubu Mike.