„Nabídku agentury ČOK jsme přijali s povděkem,“ tak mluví o letošní inovaci tradiční ankety O nejúspěšnějšího sportovce roku na Mělnicku Jiří Fabian. Dlouholetý předseda Okresního tělovýchovného sdružení odpověděl Mělnickému deníku také na otázky týkající se nastalé situace v Českém svazu tělesné výchovy (ČSTV). „Není to nic příjemného,“ přiznává.

Letos proběhne galavečer O nejúspěšnějšího sportovce okresu poprvé v novém provedení. Bude lepší než předchozí ročníky? Co říkáte nové podobě ankety (více kategorií, více oceněných)?
Anketa má nejen v našem regionu dlouholetou tradici. Dvaačtyřicet dosavadních ročníků probíhalo spíše v komorním prostředí za účasti vyhodnocených sportovců a jejich doprovodu, s výsledky byla následně veřejnost seznámena v regionálním tisku. Nominovaní sportovci si určitě zaslouží větší publicitu, a proto jsme nyní s povděkem přijali nabídku agentury, která se touto činností zabývá na profesionální úrovni a přebírá podstatnou část finančního zajištění akce. To zároveň umožnilo zařadit nové kategorie a ocenit i ty, kteří stojí v pozadí úspěchů sportovců.

Myslíte, že anketa dostatečně zviditelní sportovce a kolektivy z regionu?
Bude velmi záležet na tom, jak tuto novinku přijme veřejnost. Zda v dostatečné míře využije možnosti získat zdarma vstupenky. Zde zvláště spoléháme na okolní školy a sportovní oddíly. Ke zviditelnění určitě přispěje i anketa o Sportovní hvězdu Mělnického deníku, kde mohou hlasovat čtenáři tištěného i elektronického vydání.

Nechybí vám osobně někdo mezi nominovanými? Jaký je vlastně systém nominací?
Mezi nominovanými postrádám více zástupců kolektivních sportů a také větší zastoupení sportovců z Kralup. K nominaci jsou s dostatečným předstihem vyzvány sportovní organizace našeho regionu a přijímáme i návrhy z řad veřejnosti, pokud obsahují potřebné údaje.

Mužská kategorie družstev nebyla kvůli nominaci jediného kolektivu vůbec vypsána a také v některých dalších je nabídka dost omezená. Objevily se také hlasy, proč mezi nominovanými není ani jeden závodník úspěšného plochodrážního klubu ze Mšena. Neuvažujete do budoucna třeba o změně systému nominací?
Především vždy záleží na funkcionářích oslovených klubů, na jejich ochotě nahlásit své úspěšné sportovce. Seznam můžeme taky doplnit dle vlastních poznatků (letos ve třech případech), když na ně mateřská TJ zapomene. Po skončení tohoto ročníku provedeme zhodnocení a podle získaných zkušeností zvážíme určité změny. Napadá mne například zařazení kategorie hendikepovaných sportovců. Chyby se občas stanou každému a tak to asi bylo i se mšenskými plochodrážníky. V uplynulých letech byli pro anketu oslovováni pouze členové ČSTV a ČOS a nikdo z nás si neuvědomil, že zde máme vynikající sportovce i mimo tyto organizace. Velmi mne to mrzí, postiženým se omlouvám a beru to jako cennou zkušenost do budoucna.

Kompletní rozhovor s Jiřím Fabianem naleznete v tištěném vydání Mělnického deníku v sobotu 19. února 2011. Dozvíte se mimo jiné, čím si vysvětluje, že na Mělnicku dominují vodní sporty, které loňské výsledky či výkony sportovců z regionu mu nejvíce utkvěly v paměti a jak vnímá situaci kolem financování ČSTV.