Ke kontumacím a tedy k vyřazení A týmu ze soutěže sáhla komise kvůli porušení pravidla o zákazu střídavého startu mezi oběma mužstvy. Podle vedení klubu je trest nepřiměřený. V odvolání se uvádí, že pochybení není jen na straně klubu, ale také v nepřesných a nedostatečně sladěných normách řídících orgánů Poháru ČMFS.

Odvolání

Předně nepopíráme pochybení našeho klubu v tom smyslu, že 3 hráči ze soupisky A týmu nastoupili za náš B tým v pohárovém utkání proti FC Rohožník Praha. Od tohoto zápasu jsme pro další pohárová utkání našeho klubu přijali opatření, že za A tým i B tým budou nastupovat jen hráči uvedení na příslušných soupiskách. Tak jak je to uvedeno v Propozicích Poháru ČMFS futsalu, vydaných KF ČMFS. Toto rozhodnutí posílily indicie z funkcionářského futsalového zákulisí, že pokud budeme dále postupovat podle daných propozic, nebude vůle se k zápasu vracet a dodatečně náš klub jakkoli trestat.
Přesto však nakonec podnět k disciplinárnímu řízení s naším klubem přišel a jeho výsledkem je zmíněné rozhodnutí. Je-li tedy skutečným imperativem futsalového hnutí mít své normy a předpisy v pregnantní podobě, za všech okolností je dodržovat a nemilosrdně trestat každého, kdo se proti nim proviní, pak je také třeba si položit otázku, jestli samy tyto normy a předpisy neumožňují různý výklad a nevedou k chybným závěrům.
Samotná existence dvou různých Propozic k jedné soutěži je sporná, stejně jako fakt, že není vždy stanoveno, která z těchto Propozic je v případě jakékoli nejasnosti nadřazená té druhé. Ovšem jako ještě více zavádějící se jeví určité nesrovnalosti mezi stávajícími Propozicemi Poháru ČMFS futsalu 2007/08, vydanými KF ČMFS a Propozicemi krajské části Poháru ČMFS, uplatňovanými Stč. KKF. Co se týče regulace nasazování hráčů jde přímo o evidentní rozpor mezi dvěma normami. Zatímco Propozice KF ČMFS uvádějí, že „pokud má klub v pohárové soutěži více jak jedno mužstvo, platí zákaz střídavého startu hráčů (z C za B, z B za A a obráceně)“, tak Propozice Stč. KKF zdůrazňují, že „každý hráč může v Poháru ČMFS nastoupit pouze za jeden tým“. Což v praxi může vést k neřešitelné situaci. Kdyby se totiž náš klub striktně řídil oběma Propozicemi a po prvním nasazení 3 hráčů A mužstva za B tým v tom (v případě postupu) pokračoval i v dalších pohárových kolech, z pohledu Propozic Stč. KKF by to bylo v pořádku. Pokud by ovšem tento B tým posílený hráči A mužstva postoupil do celostátní části soutěže, tak dotyční hráči A mužstva by najednou za B tým nesměli nastoupit, protože dle Propozic KF ČMFS (které by v této části soutěže logicky měly začít platit) platí zákaz střídavého startu hráčů (zde z A týmu do B týmu)!? Není právě touto kontradikcí norem ohrožena regulérnost soutěže daleko více než nasazením tří hráčů, kteří v barvách jednoho klubu nastoupí za dva různé týmy?
A ještě jeden postřeh: Jedna z kontumací se odvolává na starty hráče Kvasničky za B tým i A tým našeho klubu. Chtěli bychom upozornit, že hráč Kvasnička se narodil 18.3. 1990 a v sezóně 2007/08 patří mezi juniory. Není tedy uveden na žádné soupisce dospělých, nýbrž na soupisce juniorů. Pakliže se juniorovi zakazuje nastupovat za jedno či druhé mužstvo dospělých, jde o rozhodnutí, které postrádá smysl a ve svých důsledcích jde proti zájmům futsalu.
SK Olympik Mělník se odvolává proti Rozhodnutí DK Stč. KKF o kontumaci pohárových utkání A i B mužstva svého klubu – a to výhradně jen z důvodu nepřiměřenosti trestu, bez ohledu na dosažené výsledky na hrací ploše. Považujeme trest za nepřiměřený, neboť pochybení není jen na straně našeho klubu, ale také v nepřesných a nedostatečně sladěných normách řídících orgánů Poháru ČMFS.

Jiří Valín, SK Olympik Mělník