Tamse vracel Pavel Hrubý předseda tamního ragbyového klubu. Měl však o starost víc, než jen zajištění tréninků pro ragbyovou drobotinu. Byl zvolen do dozorčí rady.

Valná hromada však probírala i jiné body jednání včetně volby předsedy Unie. Jelikož se slovy předsedy odstupujícího výkonného výboru Unie ragby Pavla Teličky nikdo z členů ragbyové obce na funkci nového prvního muže českého ragby „nevygeneroval“, navrhl Pavel Telička následné řešení. Doporučil změnit počet členů výboru, upravit funkční období a obsazení postů ve výboru jmenovanými lidmi. Proto mimořádná valná hromada České rugbyové unie zvolila nové orgány a to sedmičlenný, leč zatím jen pěti členy naplněný výkonný výbor a pětičlennou dozorčí radu. Délka funkčního období nově zvolených orgánů byla určena jen na dva roky do 30. listopadu 2011.

Veřejnou volbou se do funkcí dostali předseda Unie Pavel Telička a členové výboru Roman Rygl, Kamil Blažek, Tomáš Tůma a Pavel Pala. Členové dozorčí rady ČSRU zůstali Přemysl Erben z Prahy a Josef Iž ze Zlína. Novými muži v radě jsou dále Miroslav Fuchs, Petr Ryvola oba z Prahy a Pavel Hrubý z Kralup nad Vltavou. „Kdo jiný by měl být v dozorčí radě než Pavel Hrubý. Jednak byl v Iuridice, odkud jej znám, dobrým ragbistou a pak je v civilu účetním," komentoval návrh předseda ČSRU Pavel Telička.

Petr Skála