Jak jste spokojeni s letošním ročníkem Miřejovického půlení?
Myslím, že letošní ročník se nám poměrně vydařil. Alespoň ohlasy běžců jsou pozitivní, a to je pro nás to nejdůležitější měřítko. Samozřejmě je to z velké části zásluha všech lidí, kteří nám s tím pomáhají, příbuzných, známých, kamarádů, ale i kolikrát úplně cizích lidí, kteří přijdou a pomáhají nám vytvořit závod, za kterým se běžci rádi vracejí. Ovšem i přes letošní vydařený ročník ještě máme co vylepšovat.

Nejspíš si ho i vy budete pamatovat zejména v souvislosti s kolapsem běžců, kteří přecenili své síly. Jak jste to vnímal jako hlavní pořadatel? To pro vás musely být horké chvilky…
Samozřejmě. A právě tady se projevily nakonec největší nedostatky. A přestože se vše nakonec dokázalo vyřešit, přinášelo nám to skutečně horké chvilky. Naštěstí se všechny kolapsové stavy obešly bez vážných následků a pro nás je to poučení a motivace k dalšímu zlepšení.

Ke kolika kolapsovým stavům došlo? Jak to bylo vážné? A jak vypadala ta prvotní pomoc?
Podle našich informací vyjelo pět vozů záchranné služby. Díky obětavým lidem, kteří nám pomáhají se závodem a jejich včasné první pomoci před příjezdem rychlé záchranné služby, jsme nemuseli řešit vážné následky. První pomoc spočívala především v ochlazování a zavodňování.

Jak jsou na tom běžci nyní po zdravotní stránce? Jste s nimi třeba v kontaktu?
Některé jsme kontaktovali a někteří kontaktovali nás. Někteří již opět běhají.

Setkal jste se někdy při závodech s podobnou situací?
Bohužel jsem se s tím již setkal při pražských akcích PIMu, ale to mě míjelo. Letos se to mě a mých kamarádů, kteří nám se závodem pomáhají, dotklo velmi zblízka.

Čím si vysvětlujete, že závodníci tak neodhadli své síly? Vždyť Miřejovický půlmaraton je řazen spíše mezi méně náročné.
Řekl bych, že to je velmi zavádějící. Půlmaraton je 21,0975 kilometrů, a to není vzdálenost, která se dá uběhnout bez tréninků. K tomu ta poměrně vysoká teplota. A právě možná v tom, že se za normálních okolností trať závodu řadí spíš k těm jednodušším, byl ten problém. Snadno potom dojde k částečnému podcenění dalších faktorů, v tomto případě počasí. A později při extrémním přehřátí organismu běžec už patrně nedokáže správně vyhodnotit svou situaci a jde až za hranici svých možností, což tělo samozřejmě neunese a dojde ke kolapsu.

Lze podobným situacím v horku nějak předejít? Například větším počtem občerstvovacích stanic?
To je otázka. Nejsem si jistý, jestli se dá takovým věcem předejít. Občerstvovacích stanic bylo dostatek, pak je vše jen na běžcích. Pokud se málo občerstvují, tak je k tomu v podstatě nemůžeme nutit. Můžeme jim to jenom připomínat, nabízet.

Jak byl závod zajištěn po zdravotnické stránce?
Měli jsme zdravotníky v cílovém prostoru i na obrátce. Dosud to stačilo, letos to bylo málo. I tyto situace nám paradoxně pomáhají a každá situace, která odhalí slabinu, nás nutí k zamyšlení, jak se pro příště připravit lépe.

Neodradí vás tedy letošní zkušenost od pořádání závodu?
Zde musím říci názor za celé vedení: neodradí. Nabrali jsme nové a velmi cenné zkušenosti, se kterými musíme začít pracovat.

Co byste vzkázal těm, kteří poskytli běžcům první pomoc, případně při závodě jinak pomohli?
Jsem velmi hrdý na lidi, kteří svojí statečností a rychlou pomocí pomohli při záchraně životů ohrožených běžců. Členům Policie ČR nadpraporčíku Prokopovi a praporčíku Zavřelovi z obvodního okrsku Lužec nad Vltavou, Petru Kouteckému, Jozefu Skácalovi a Jiřímu Vladykovi. Pokud jsem na někoho zapomněl, tak se omlouvám. Pak bych samozřejmě chtěl poděkovat všem, kteří nám rok co rok chodí pomáhat se zajištěním závodu, obcím, kterými prochází trať závodu, za finanční podporu, samozřejmě velký dík kraji a všem našim partnerům za podporu. A na závěr obrovské poděkování obyvatelům Miřejovic za jejich velkou toleranci a vstřícnost.

Jak hodnotíte výkony těch nejlepších na letošním ročníku?
Výkony zaostaly za očekáváním, ale s ohledem na to, v jakém klimatu se závod konal, jsme rádi, že se obešel bez tragických následků. Od skončení závodu nám přišla řádka emailů s poděkováním za krásný zážitek a na facebooku Miřejovický půlmaraton je dost ohlasů, které nás motivují k další práci a dodávají nám potřebnou energii a povzbuzení, ale i důležité podněty. Za rok, v půlce prázdnin, tedy na viděnou v Miřejovicích na pátém Miřejovickém půlení.