Starosta Kralup Petr Holeček před celým sportovním plénem konstatoval, že na město nad Vltavou je toto číslo úctyhodné a projevil jako kantor sympatie s nadšením a entuziazmem lidí, kteří vedou děti ke sportování.

Členové Sportovní komise představili formou prezentace všem oddílům „know how“ fungování tohoto poradního orgánu Rady města. Všichni zúčastnění obdrželi podrobný manuál, který shrnuje veškerou věcně a formálně správnou komunikaci se sportovní komisí v návaznosti na možnost dosáhnout na „městské peníze“.

Během setkání se rozeběhla i konstruktivní diskuse, kde vyslanci oddílů otevřeně hovořili o svých problémech a možném vývoji v jejich sportovním odvětví. Zajímavá byla určitě i konfrontace nově vznikajících oddílů s těmi tradičními.

Věk funkcionářů jednotlivých klubů se pohyboval odhadem od dvaceti do šedesáti let. „Jsem maximálně spokojen a také přesvědčen, že všechny sportovní oddíly nyní vědí, jaké mají možnosti, co tedy mohou od města získat a jakou protihodnotu za to musejí nabídnout. Sympatická byla i závěrečná diskuse, ze které bylo cítit, že sportovci vnímají své problémy solidárně a hledají cesty jak vzájemně spolupracovat,“ řekl po setkání předseda Sportovní komise Jan Špaček.

Jindřich Kohm