Moderní areál u Vltavy představuje dva tenisové a dva volejbalové dvorce a fotbalové hřiště s krytou tribunkou. Vše slouží i potřebám školy i porůznu volně pořádaným různým organizacím i zájemcům, kteří mají o pohyb zájem. Celý útulný stánek Sokola prošel těžkou zkouškou v srpnu roku 2002 následkem povodně a jeho znovu vybudování za vybudování za vydatné pomoci Obecního úřadu Dolany i členů Sokola bylo příkladnou ukázkou toho, jak všichni mají sportovní domov rádi.

„Oblíbená turistika si zapsala letos již 35. ročník dálkového pochodu Josefa Kloučka. Podobně je to i s volejbalem. Letošní sedmý ročník představuje takové úsměvné setkání volně sestavených družstev, ve kterém jde hlavně o to, aby se tělo přinutilo k pohybu. Vůbec výčet tělovýchovných akcí je důkazem, že útlum tady nemá místo. Ale to je jenom malé představení naší činnosti, které vévodí především kopaná,“ přiblížil pestré dění v celé TJ sekretář Sokola Ladislav Míka.