Cílem společného setkání je názornou formou vysvětlit, jak správně postupovat při žádání o městský finanční příspěvek na činnost oddílu a také jak jej řádně vyúčtovat.

Široké kralupské veřejnosti je známo, že Sportovní komise prioritně podporuje sportovní oddíly a organizace, které systematicky pracují s dětmi a mládeží. Účast na setkání by si neměli nechat uniknout ani nové sportovní oddíly, které si své struktury a postavení ve světě sportu teprve budují a s dětmi či mládeží ještě nepracují.

Diskuse lidí, kteří mají rádi sport a věnují mu své volné chvíle většinou bez nároku na honorář, bude bezpochyby přínosem pro všechny zúčastněné. „Chceme zapojit co nejvíce lidí všech věkových kategorií do sportování, protože si myslíme, že sport je nejlepším prostředkem boje proti drogám, kriminalitě. Sport obecně podporuje zdraví tělesné i duševní. A v dnešní době je zdraví a psychické pohody rozhodně zapotřebí,“ řekl předseda sportovní komise Jan Špaček.

První setkání je naplánováno na středu 15. ledna od 18 hodin v salónku hotelu příznačně pojmenovaného Sport. „Se členy sportovní komise budeme považovat za velký úspěch, když se tohoto setkání zúčastní zástupci všech sportovních oddílů z Kralup, bez ohledu na to, mají-li mládežnickou základnu či nikoli. Dále budeme velice rádi, když se zúčastní i sportovní nadšenci z řad veřejnosti.“

Sportovní komise je poradním orgánem Rady města Kralupy. Jednou z jejích kompetencí je navrhnout radě a zastupitelstvu města rozdělení financí přidělených z městského rozpočtu. Tyto úkony mají svá transparentní pravidla. Zdaleka ne všechny sportovní organizace je znají nebo podle nich jednají.
„Bohužel, vše je v dnešní době o financích. Provozování a údržba sportovišť jsou velmi nákladné, takže i ti, co chtějí sportovat, musí finančně přispět. Přesto si myslím, že ten, kdo má opravdu zájem, si určitě najde čas, místo i finance, aby si mohl zasportovat. Nechce to jen kritizovat, chce to zapojit se a něco pro své zdraví a zdraví dětí udělat,“ dodal Špaček.

Společné setkání může zúčastněné oddíly i navzájem inspirovat. Právě ve vzájemné spolupráci dřímá podle členů kralupské sportovní komise naděje pro sport a jeho budoucnost.

Jindřich Kohm