Zastupitelé odhlasovali, že hokejbalisté přijdou opříspěvek ve výši 218tisíc korun doporučený sportovní komisí města a schválený městskouradou.

Sportovní komise už před časem jednohlasně odsouhlasila vytvoření rezervy pro vypracování projektu či případně zahájení výstavby na déle než sedm let připravovaný záměr vybudování jednoduchého zastřešení hokejbalového hřiště. Vzhledem kmnoha nečekaným komplikacím při vybírání lokality pro budoucí hokejbalový areál nebylo možné částku proinvestovat do konce roku 2007.Komise vtéto souvislosti doporučila radě města, aby byla tato položka převedena do roku příštího.

Po konzultacích se starostou Petrem Holečkem nabyli členové sportovní komise vědomí, že jejich aktivita se dočká pozitivní odezvy. Vpřípadě, že by rada města nesouhlasila spřevodem peněz zkapitoly sportovní komise pro rok 2007, hrozilo, že by částka 218tisíc korun propadla jako neproinvestovaná a oddíly by přišly omožnost jejího rozdělení. Rada města však převod bez připomínek schválila a čekalo se už jen na „ratifikaci“ převodu finanční částky zastupitelstvem.

Po diskusi plné „zvláštních argumentů“ (zastupitelstvo bylo poprvé přenášeno přímým přenosem na městském kabelovém okruhu a zjednání je dostupný televizní záznam) padlo nečekané zamítavé rozhodnutí. Na vyřčení ortelu stačilo šest hlasů zdevatenácti přítomných zastupitelů. Pět zastupitelů hlasovalo pro převedení příspěvku včetně starosty města a osm se hlasování zdrželo.

Guvernér AHL Kralupy Tomáš Hora byl zrozhodnutí zastupitelů zklamán: „Toto rozhodnutí je pro nás neočekávané a dovoluji si tvrdit, že sohledem na dlouhodobý a těžko zpochybnitelný pozitivní přínos hokejbalu vKralupech pro mládež a děti inespravedlivé. Vkaždém případě neskládáme zbraně, naopak naše aktivita poroste. Jsme deset let jeden znejmasovějších sportů na Kralupsku, nemůžeme být do nekonečna přehlíženi!“

Rozladěný byl zrozhodnutí zastupitelů ipředseda sportovní komise při městském úřadě Jan Špaček: „Pro mě je toto rozhodnutí nepochopitelné, protože rada města jednohlasně odsouhlasila převedení příspěvku 218tisíc korun do roku 2008.Tato částka byla určena kvypracování projektu zastřešení hokejbalového hřiště či případnému zahájení prací.“

Jan Špaček se jako správný vůdce lidí zapálených do organizování sportovního vyžití dětí a mládeže snaží pomáhat všem sportovním oddílům ve městě. „Při diskusi a hlasování opříspěvku pro hokejbalisty ve sportovní komisi města nebyl nikdo zjejích členů proti. Rozhodnutí bylo jednomyslné a těžko chápu, že mohlo být po schválení radou města zastupiteli oslyšeno,“ dodal Jan Špaček.

Rozhodnutí navíc přišlo vdobě, kdy byla vytipována ideální lokalita pro realizaci sedm let připravovaného záměru.