Po cvičném požárním poplachu se přes tři sta dětí v pětadvaceti družstvech shromáždilo na hřišti místní školy. Každý tým měl před sebou celkem osm soutěžních stanovišť, mezi které patřil hod granátem, dále topografie a orientace v terénu s pomocí mapy a busoly, překážková dráha či paintballová střelnice. Z mimosportovních disciplín žáky čekaly například otázky zaměřené na bezpečnost silničního provozu nebo poskytování první pomoci včetně masáže srdce.

„S trasou i otázkami se družstva poprala statečně a bylo až dojemné, jak si všichni bez ohledu na věk navzájem pomáhali, aby co nejlépe překonali všechna úskalí,“ těšilo Stanislava Poddaného, zástupce ředitelky školy.Kdo běh zvládl a měl celý soutěžní okruh za sebou, toho čekal ve škole doprovodný program. V tělocvičně si žáci zkoušeli speciální brýle simulující situaci po požití určitého množství návykových látek, k dispozici byl i stánek celní správy s ukázkami zabaveného zboží, ukázky měření radiace, práce vojenských lékařů na misích Armády České republiky či ukázky hasičské techniky.

„Organizace díky pečlivé přípravě tělocvikářů a obětavé práci většiny vyučujících klapla na jedničku, takže krátce po poledni mohl být Branný den zakončen vyhlášením vítězů. Nebylo ani tak důležité, které z pětadvaceti družstev vyhrálo, mnohem hřejivější bylo poznání, že se k sobě děti chovaly skvěle, pomáhaly si a že se v nich probudilo kamarádství a vzájemná pomoc. Navíc se pohybovaly venku,“ zhodnotil celou akci spokojený Stanislav Poddaný.