Kralupy / Na středečním veřejném zasedání zastupitelstva Kralup bude jedenadvacet komunálních politiků hlasovat o klíčových věcech, které určí další směřování jedné z nejpopulárnějších sportovních aktivit ve městě nad Vltavou. O co půjde?

Zastupitelé buď schválí, nebo zamítnou lokalitu, kterou doporučil odbor realizace investic pro výstavbu malého hokejbalového hřiště s jednoduchou střešní konstrukcí. Místo výstavby, které už požehnala rada města a na schválila i vypracování projektové dokumentace, se nachází v zanedbaném sportovním areálu ZŠ Třebízského.

„Záměr vybudovat v areálu naší školy zastřešené hokejbalové hřiště vítáme. Naši žáci budou moci hřiště využít v rámci tělesné výchovy i zájmových kroužků, což je skvělé. Ceníme si lidí, kteří jsou ochotni se ve volném čase věnovat zájmové činnosti dětí, to považujeme za nejlepší prevenci proti nežádoucím aktivitám mládeže,“ uvedla ředitelka školy J. Švancarová.

Z lokalit, které byly pro výstavbu nového hokejbalového hřiště uvažovány, se ta v ZŠ Třebízského jeví jako nejvhodnější. „Místo je téměř v centru města a přesto mimo sídlištní zástavbu, je zde dostatečný prostor pro parkování i dobudování zázemí hřiště. Oplocený areál bude mít dva oddělené vstupy pro veřejnost a školu, odpovědnost za jeho správu bude výlučně na bedrech AHL,“ vysvětlil guvernér AHL T. Hora.

Členové Výboru AHL předstoupili minulou středu před zastupitele města na jejich pracovním zasedání. Prezentaci jejich letitého záměru přišel do diskuse se zastupiteli podpořit i předseda sportovní komise radnice Jan Špaček: „O pomoci hokejbalistům se mluví už několik let. Doporučením přidělit finance ze sportovní komise na vypracování projektu a zahájení výstavby hřiště, jsme dali najevo, že chceme hokejbalu pomoct konkrétním činem,“ konstatoval Špaček.

Právě otázka financí doporučených sportovní komisí pro účel realizace hokejbalového projektu ve výši kolem 200 tisíc korun se jeví při středečním zasedání zastupitelů jako zásadní. Na pracovním zastupitelstvu předseda sportovní komise Jan Špaček konstatoval: „Hokejbal patří k oddílům, které dostávají po přepočtech na mládežnického člena nejméně peněz z rozpočtu města, ačkoliv je už mnoho let jedním z nejmasovějších sportů v Kralupech. I z tohoto důvodu se sportovní komise jednohlasně a opakovaně rozhodla záměr hokejbalistů podpořit.“

Schválení lokality i finanční dotace na zahájení stavby se jeví pro AHL Kralupy jako klíčové. Hokejbalisté totiž věří, že už letos na podzim mohou zrealizovat první etapu výstavby: připravení základové desky s leštěným betonem a založení patek ke střešní konstrukci v předpokládané hodnotě kolem 600 tisíc korun. Vedení AHL vidí etapovité realizování projektu jako jediné možné.

„Klíčové je, aby se město za nás postavilo a dalo nám důvěru, kterou si snad prokázáním výsledků naší dvanáctileté činnosti zasloužíme,“ uvažuje guvernér AHL Tomáš Hora. Všichni hokejbaloví nadšenci věří, že dostanou šanci. Vždyť která místní soutěž odehrála přes tři tisíce mistrovských utkání a má návštěvnost na internetových stránkách okolo 100 tisíc jednotlivých přístupů?

Středa 23. dubna bude pro sdružení AHL Kralupy historickým datem. Otázkou zůstává, do jakého materiálu bude z historického pohledu „vytesáno“.

Jindřich Kohm