Kdo by se netěšil na klid, volno, dovolenou. Jenže tak jako téměř vždy má Mladá Boleslav i v tomto ohledu své specifikum. „Když fabrika stojí, neteče nám teplá voda,“ vysvětlila obyvatelka sídliště Na Rozvoji Marie P. „Ale už jsme si tu za ty roky zvykli. Za chybějící komfort s vodou si ale užíváme klid ve městě,“ řekla s úsměvem vitální seniorka a nezapomněla dodat, že oproti původnímu plánu začala teplá voda téct o týden dřív než měla.

Celozávodní dovolenou využívá samotná automobilka, která stále více a více určuje ráz města i dění v něm, k údržbě a modernizaci svých závodů. „V továrně v Mladé Boleslavi se úpravy dotkly výrobní i servisní technologie. Jednalo se zejména o revize vzduchotechniky, čistění odpadních nádrží a v neposlední řadě také o nezbytné úpravy komunikací uvnitř závodu,“ řekla tisková mluvčí automobilky Kamila Biddle. Stovky zaměstnanců tak pracovaly na údržbě a obnově provozů, kterou nelze při vysokém vytížení závodů Škoda Auto vykonat jindy než v období firemní dovolené.

„V Kvasinách byla v době firemní dovolené instalována nová lakovací linka s aplikační technologií Bell-Bell, která zvyšuje účinnost nástřiku různých odstínů barev karoserie. Díky tomuto opatření dojde k úspoře barvy na jednu karoserii o téměř jeden kilogram při zachování vysoké kvality laku a ochrany karoserie. Jedná se významný příspěvek ke zlepšení životního prostředí,“ vysvětlila Biddle.

Mezi hlavní trendy koncepce Průmyslu 4.0, která je také označována za čtvrtou průmyslovou revoluci, a která se projevuje digitalizací a automatizací, patří i rozšíření robotizace. Důkazem je další modernizace svařovny v Kvasinách, ve které byly instalovány nové roboty. Během zaměstnaneckého volna automobilka realizovala v závodě celkově přes 40 projektů zaměřených na optimalizaci výroby.

Třítýdenní přestávka ve výrobě přispěla i k modernizaci infrastruktury. „V Kvasinách byl rozšířen kruhový objezd před hlavní branou o spojovací větev a přibyl třetí jízdní pruh ve směru ze závodu. Společně s nedávno otevřenou cyklostezkou tato opatření přispějí k ulehčení dopravy v okolí závodu,“ uvedla mluvčí automobilky, která je aktivní na více než 100 světových trzích.

Práce v technologicky špičkovém závodě ve Vrchlabí se zaměřily především na údržbu a seřizování stávajících moderních technologií výroby automatické převodovky DQ200. Pravidelnou údržbu unikátních strojů provedly specializované firmy z České republiky a ze zahraničí. Největší akcí byla jako každoročně údržba heliových kalíren.

Jak jsme již výše uvedli, automobilka Škoda Auto se hlásí ke konceptu Průmysl 4.0, který vychází z dokumentu, jenž byl představen v německém Hannoveru před pěti lety. Podle této myšlenky mají v nedaleké budoucnosti vzniknout po celém světě „chytré továrny“. Ty se mají vyznačovat aktivním využíváním kyberneticko-fyzikálních systémů, jež mají převzít opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé.

Průmysl 4.0 má být zaváděn pomocí metod strojového vnímání, autokonfigurace a autodiagnostiky a s počítačovým spojením strojů a dílů. Jednotlivé výrobky i stroje mají mít v sobě čipy, podle kterých je bude možné kontrolovat a obsluhovat přes internet. Signatáři této koncepce od ní očekávají především úsporu času, peněz a zvýšení flexibility. O vlivu myšlenky Průmysl 4.0 na zaměstnanost, se jistě povedou velké diskuse, protože se výrazným způsobem dotkne zaměstnanosti.