Podporu pomocí voucherů, inovačních a kreativních, které Středočeské inovační centrum (SIC) nabízelo jako dotace se zjednodušenou administrativou malým a středním firmám a rozdělovalo v nich miliony na rozvoj vlastní nabídky i na marketingové aktivity, znají středočeské společnosti už z minulých let. Nynější program je slučuje a nahrazuje, sdělila ve čtvrtek Deníku Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. Že se opravdu jedná o sloučení dřívějších voucherových programů, potvrzuje náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN), který je současně předsedou správní rady SIC. Nové vouchery mají podle jeho slov podporovat jak vývoj a design, tak marketing.

„Důvodem je především sjednocení cílové skupiny malých a středních podniků, eliminace rizik spjatých se vstupem na trh, větší flexibilita a uživatelská přívětivost nového programu – a v konečném důsledku větší dopad poskytnuté podpory na ekonomiku Středočeského kraje,“ vypočetl Michalik přednosti nového programu. Teoreticky připadá v úvahu také možnost soustředit na jednu hromadu vyšší částku: zatímco dřívější vouchery nabízely podpory v řádu statisíců, nyní to může být až zmiňovaný milion. „Žadatel může během trvání jedné výzvy programu žádat opakovaně na různé fáze i pro různé své produkty nebo služby – nicméně celková výše podpory pro jednoho žadatele nemůže přesáhnout milion korun, upřesnila Frintová.

I na počítání v řádu milionů lze nicméně upozornit. Zatímco součet částek připravených pro někdejší „inovační“ a „kreativní“ vouchery dosahoval 10 milionů korun, pro ty nové „podnikatelské“ je nyní nachystáno o dva miliony víc. Změnou je i to, že podporu lze získat v rozpětí od 50 do 75 procent z celkových nákladů. „Náš program však nechce konkurovat již existujícím národním programům, jakým jsou například inovační vouchery financované z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,“ zdůraznil náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti).

Důležité je i uplatnění na trhu

Vouchery mohou podnikatelé čerpat ve dvou fázích, připomněla ve čtvrtek Frintová. První z nich je vývoj řešení a prototypu plus ověření tržní poptávky. „Cílem je vyvinout takový produkt, který řeší potřebu zákazníka, je ekonomicky životaschopný – a je v podobě, ve které ho mohou zákazníci vyzkoušet. Je důležité v této fázi také prokázat, že pro finální produkt existuje relevantní trh a zákazníci toto řešení chtějí,“ vysvětlil náměstek hejtmanky Snížek, že pro rozhodování o podpoře je důležité i zhodnocení budoucího odbytu. Další fází je pak samotný prodej: od přípravy strategie vstupu na trh po strategii marketingovou, komunikační a obchodní.

Rozhoduje dobrý nápad i pověst firmy
- Hodnocení žádostí o Středočeské podnikatelské vouchery 2021 bude mít formální a věcnou část. Věcné hodnocení bude představovat vícekolové expertní posouzení firmy a předkládaného projektu tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu poskytované podpory.
- Projekty budou posuzovány komplexně z hlediska jejich aktuální předtržní nebo tržní fáze a po žadatelích bude vyžadováno splnění kroků a doložení výstupů z předchozích fází před postupem do další fáze.
- Při hodnocení bude dále posuzován stav a kondice firmy nebo připravenost, účelnost a přínos projektu.

Zdroj: Helena Frintová, Krajský úřad Středočeského kraje