Expert, který již v byznysu něco dokázal, s nadhledem a odstupem od každodenních starostí pomůže vedení malých a středních firem odhalovat možnosti růstu a skryté příležitosti k rozvoji. A na rozhodnutí majitelů pak záleží, jak s těmito doporučeními naloží a budou je využívat k rozvoji firmy i celého regionu.

Poradensko-inovační program nabízející koučink a mentoring, jehož označení shrnuje slova PLATform for INNovation, vznikl v roce 2002 ve Švýcarsku. V rámci republiky začaly některé regiony uplatňovat tamější zkušenosti již dříve – nejprve jižní Morava, od loňska také Liberecko, Ústecko i Zlínsko – a účastníci si to pochvalují. Patří mezi ně například Stanislav Novotný, spolumajitel firmy Plastia vyrábějící plastové produkty. Tomu radil předseda představenstva společnosti Solitea Martin Cígler. „Umožnil nám podívat se na řízení lidí novýma očima,“ oceňuje Novotný a připomíná, že se tahle spolupráce stala podnětem k přijetí zásadních rozhodnutí o dalším vývoji firmy.

Nešlo přitom jen o oživení vnitrofiremní kultury. „Obrat se zvýšil o 25 procent – a stejný růst plánujeme i na další rok,“ zmínil jasně viditelný přínos. Cígler připomněl, jak se toho podařilo dosáhnout: celkovou změnou stylu vedení firmy, kde před jeho příchodem převažoval důraz na produkt. „Zaměstnanci jsou nyní motivováni na výkon – a oba majitelé získali nový elán do podnikání,“ konstatoval.

Experti, jichž je k dispozici více než osm desítek, radí s rozvojem obchodu, jindy se zajištěním zdrojů peněz, ale i se strategickými záležitostmi či s ujasněním vnitrofiremních hodnot. Ředitel SIC Vilém Růžička připomněl, že této nabídky mohou využít například dvě stovky středočeských firem, o něž se inovační centrum zajímalo v rámci detailního mapování během loňského roku. Neznamená to však, že aby se nemohli hlásit noví zájemci, řekl v úterý Deníku Pavel Jovanovič, který má v SIC program na starosti. „Potřebujeme se ale dozvědět, co dělají, jaké mají problémy, kam chtějí směřovat – a pak jim můžeme vybrat experta, který poskytne podporu opravdu šitou na míru,“ zdůraznil, že v tomto případě se nejedná o plošnou, ale SIC uplatňuje ryze individuální přístup.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) upřesnila, že letos by se v rámci programu Platinn, na jehož start kraj vyčlenil 1,3 milionu korun, mohla podpora vztahovat až na 14 projektů. „Zařadili jsme se mezi regiony, které systematicky vytvářejí dlouhodobá strategická partnerství mezi firmami, experty z řad zkušených podnikatelů a inovačními centry jako je u nás SIC,“ pochválila.

Program SIC Platinn

* Zapojit se mohou vybrané firmy splňující podmínky:
- Malé a střední firmy (do 250 zaměstnanců)
- Sídlo nebo provozovna ve Středočeském kraji
- Minimálně dva roky na trhu
- Technologicky/inovativně orientované firmy s ambiciózní vizí

* Zaměření na čtyři oblasti ve fungování firem:
- Business Development: jak zvýšit obrat a zisk firmy (prodej, nákup, distribuce, cenová politika, péče o klienta, zahraniční expanze, marketing, produktový vývoj a inovace)
- Organization: hodnoty firmy, její výkonnost a efektivita (lidské zdroje, výroba, logistika, majitelství, leadership, firemní kultura, tvorba týmů, interní komunikace…)
- Cooperation: vytváření partnerství potřebných pro vývoj produktu (identifikace externích partnerů a facilitace spolupráce na vývoji produktu, posouzení možností financování projektů spolupráce, dokončení vývoje produktu s klíčovými zákazníky)
- Finance: zajištění finančních zdroje (investice, půjčky, granty a efektivní řízení finančních zdrojů)

Zdroj: Středočeské inovační centrum