MĚLNÍK

Prodej
Město Mělník prodá dům s nájemníkem v ulici Nebeského číslo popisné 1903. Nejnižší prodejní cena byla stanovena na 1 392 870 Kč. Termín pro doručení nabídek a složení kauce je 13. červenec.

KADLÍN

Pronájem
Obec pronajme byt v č. p. 37, který byl postaven ze státního fondu rozvoje bydlení a je určen pro sociálně potřebné občany. Nutný je měsíční příjem do 0,8 násobku průměrné měsíční mzdy. Žádosti podávejte do 15. července. Podrobnější informace lze získat na obecním úřadě Kadlín nebo na telefonním čísle 604 566 764.

LIBĚCHOV

Prodej
Město Liběchov prodá část pozemku p. č. 599 a pozemku parcelové číslo 877/5 v k. ú. Liběchov.

NERATOVICE

Výběrové řízení
Město Neratovice vyhlašuje vý〜běrové řízení na dodávku řešení bezpečnosti IT. Předmětem zakáz〜ky je dodávky řešení bezpečnosti LAN Městského úřadu Neratovice. Lhůta k podání na〜bídek končí 2. 7. ve 12 hodin.