Obdobná inovační centra působí i v dalších krajích – nicméně to středočeské má ambice v celorepublikovém srovnání vynikat. Cílem SIC je především podporovat inovační podnikání s přenášením poznatků vědy a výzkumu do praxe; díky navazování partnerství mezi podnikatelskou a akademickou sférou.

SIC se tak věnuje podpoře menších firem se zájmem o nové metody a technologie, jimž může zprostředkovat nejen finanční podpory pro takové snažení, ale i přímo kontakty s odborníky věnující se konkrétnímu oboru. Stejně jako s experty na nové formy řízení – či třeba i v oblasti designu nebo reklamy.

Mimo jiné také nabízí spolupráci obcím – například při modernizaci veřejného osvětlení nebo zavádění nových systémů využívajících internet s připojením čidel i dálkově řízených ovládacích systémů takovým způsobem, aby to radnici umožnilo šetřit jak peníze, tak i pracovníky.

Na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji získalo SIC od svého založení přes sto milionů korun, připomněla za inovační centrum Mirka Kremrová. „Prostřednictvím svých programů podpořilo přes 100 malých a středních podniků. Uspořádalo více než 70 vzdělávacích konferencí a seminářů, které navštívilo přes 1500 účastníků,“ upřesnila, k čemu tyto peníze také posloužily.