Rozšíření Strakonické ulice ve směru do centra v úseku mezi zastávkou Dostihová a Barrandovský most je cílem projektu podpořeného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, který odsouhlasila Rada hlavního města Prahy.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) prodloužil tramvajovou trať až ke stanici metra Pankrác.
V pražské dopravě splácíme dluh, tvrdí Scheinherr. Na velké stavby se stále čeká

2,7 kilometru dlouhý úsek Strakonické neumožňuje vyhradit vozidlům hromadné dopravy a vozům IZS samostatný jízdní pruh aniž by byl snížen počet již stávajících. Projekt s předpokládanými výdaji ve výši 420 milionů proto počítá s rozšířením tělesa komunikace pomocí úpravy svahů, výstavby opěrných zdí a přeložek inženýrských sítí včetně úpravy odvodnění.

Podařilo se získat peníze z evropských fondů

Vyhrazený jízdní pruh slibuje nejen zvýšení plynulosti provozu, ale také větší komfort cestujících MHD. Bezpečnost chodců pak podle slov náměstka primátora a radního pro oblast dopravy Adama Scheinherra zajistí plánovaný podchod, který nahradí dosavadní přechod přes mimořádně frekventovanou výpadovku.

Nové vizualizace lanovky spojující Podbabu s Bohnicemi. Hotovo by mělo být v roce 2025. V budoucnu se plánuje tramvajová trať.
Hlavní úkoly města: lanovka i lepší parkování

„Po nedávném schválení daňového balíčku je rozpočet Prahy velmi napjatý. Proto jsem rád, že se nám na rozšíření Strakonické ulice podařilo získat peníze z evropských fondů. Na celkovou investici 420 milionů korun půjde z pražského operačního programu až 380 milionů,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Příprava začne v březnu

„V současné chvíli máme pravomocně vydané územní rozhodnutí a stavební povolení, kompletně zpracovanou projektovou dokumentaci a je vybrán zhotovitel. V průběhu března zahájíme přípravné práce, které lze provádět i v zimních měsících a samotnou stavbu pak zahájíme na začátku stavební sezony,“ doplnil generální ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy Jozef Sinčák.

Hlavní město uzavřelo memorandum o spolupráci při přípravě stavby železničního spojení na letiště.
Praha vykoupí pozemky pro železniční spojení na letiště. Využije je pro tramvaje

Stavební pozemky leží podél západního břehu Vltavy v katastrálních územích Hlubočep, Velké Chuchle a Malé Chuchle. Kvůli zachování výjezdového a připojovacího pruhu mimoúrovňové křižovatky s Mezichuchelskou ulicí nebude komunikace v tomto krátkém úseku rozšiřována.