Rozšíření Strakonické ulice ve směru do centra v úseku mezi zastávkou Dostihová a Barrandovský most je cílem projektu podpořeného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, který odsouhlasila Rada hlavního města Prahy.

2,7 kilometru dlouhý úsek Strakonické neumožňuje vyhradit vozidlům hromadné dopravy a vozům IZS samostatný jízdní pruh aniž by byl snížen počet již stávajících. Projekt s předpokládanými výdaji ve výši 420 milionů proto počítá s rozšířením tělesa komunikace pomocí úpravy svahů, výstavby opěrných zdí a přeložek inženýrských sítí včetně úpravy odvodnění.

Podařilo se získat peníze z evropských fondů

Vyhrazený jízdní pruh slibuje nejen zvýšení plynulosti provozu, ale také větší komfort cestujících MHD. Bezpečnost chodců pak podle slov náměstka primátora a radního pro oblast dopravy Adama Scheinherra zajistí plánovaný podchod, který nahradí dosavadní přechod přes mimořádně frekventovanou výpadovku.

„Po nedávném schválení daňového balíčku je rozpočet Prahy velmi napjatý. Proto jsem rád, že se nám na rozšíření Strakonické ulice podařilo získat peníze z evropských fondů. Na celkovou investici 420 milionů korun půjde z pražského operačního programu až 380 milionů,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Příprava začne v březnu

„V současné chvíli máme pravomocně vydané územní rozhodnutí a stavební povolení, kompletně zpracovanou projektovou dokumentaci a je vybrán zhotovitel. V průběhu března zahájíme přípravné práce, které lze provádět i v zimních měsících a samotnou stavbu pak zahájíme na začátku stavební sezony,“ doplnil generální ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy Jozef Sinčák.

Stavební pozemky leží podél západního břehu Vltavy v katastrálních územích Hlubočep, Velké Chuchle a Malé Chuchle. Kvůli zachování výjezdového a připojovacího pruhu mimoúrovňové křižovatky s Mezichuchelskou ulicí nebude komunikace v tomto krátkém úseku rozšiřována.