BYŠICE - Prodej
Obecní úřad Byšice prodá speciální cisternový automobil IFA W 50 LA/F od výrobce VEB IFA Nordhausen z bývalé NDR, rok výroby 1985. Momentální stav: koroze kabiny a rámu, bez technické kontroly, pojištění zaplaceno, motor nový, vývěva prošla GO. Stav pneumatik je 50 procent.

DOBŘEŇ - Pronájem
Obec Dobřeň pronajme část budovy č. p. 75 (konkrétně část střechy o výměře 2,25 m²) stojící na pozemku stavební parcely 89 v k. ú. Jestřábice. Dále pronajme část pozemku, parcely č. 820/6 v k. ú. Jestřábice o výměře 20 m².