Spoluprací na přípravě takového systému, který zemědělcům dokáže ukázat aktuální stav jejich plodin a poradí i nejvhodnější načasování dalších prací, se pochlubily poskytovatel informačních systémů CCA Group a pojišťovna Allianz, s nimi se dají do party i České radiokomunikace. V jejich režii bude jak pokrytí sledovaného území signálem, tak starost o senzory, které právě prostřednictvím jejich sítě takzvaného internetu věcí IoT mají dodávat systému nejrůznější data.

Poznatky skryté v aplikaci

Zatímco dědové by asi jen nevěřícně kroutili hlavou, pro zemědělce fandící moderním postupům nejde o novinku. Některé velké podniky už nyní využívají například senzory, jež agronomovi prozradí, zda na poli vzdálením dejme tomu dvacet kilometrů pršelo. Pak se nestane, že tam vyšle techniku – a za hodinu bude traktorista volat z mobilu, že dojel na místo a zjistil, že do rozmoklého terénu se nedá vjet.

Chystaná aplikace, již by v pilotních testech měli první zemědělci z řad klientů spolupracující pojišťovny v pilotním testování vyzkoušet už v příštím roce, má být jiná v tom, že dokáže porosty sledovat plošně a komplexně. Tak to Deníku vysvětlila Kamila Žitňáková z CCA Group. „Mohou ji použít na optimalizaci závlahy, hnojení i nastavení dalších postupů pěstování,“ shrnula, k čemu zemědělcům poslouží. S tím, že data mají mít k dispozici nejen jednotliví hospodáři, ale zdarma by je měly dostávat i orgány ministerstva zemědělství odpovědné za přípravu opatření a strategií pro podporu rostlinné výroby.

close Možnost sledovat polní plodiny na dálku by časem měla zemědělcům nabídnout chystaná aplikace, jejímž cílem je poskytovat jak ucelený přehled o aktuálních podmínkách, tak odhad dalšího vývoje v závislosti na počasí i plánovaných pěstitelských postupech. info Zdroj: Ilustrace: CCA Group zoom_in Možnost sledovat polní plodiny na dálku by časem měla zemědělcům nabídnout chystaná aplikace, jejímž cílem je poskytovat jak ucelený přehled o aktuálních podmínkách, tak odhad dalšího vývoje v závislosti na počasí i plánovaných pěstitelských postupech.

Vývojáři přitom navazují na dřívější zkušenosti, připomněl obchodní ředitel CCA Group Martin Špaňo s odkazem na dřívější aktivity na Mělnicku. „V roce 2018 jsme realizovali projekt Český chřest. Při jeho pěstování je obzvlášť důležité přesné naplánování a dodržení termínu sklizně pro zajištění odbytu a co nejvýhodnější výkupní ceny z počátku chřestové sezony,“ přiblížil pohled technika na fungování zemědělského podniku. „Klíčové tedy bylo přesné plánování a okamžitá reakce na měnící se půdní i povětrnostní podmínky,“ vysvětlil, nač jeho tým nyní navazuje.

Nové technologie pro pole

Elektronizace zemědělství i na úseku rostlinné výroby se v poslední době rozvíjí – a nejde jen o hlídání úrody a počasí pomocí elektronických čidel či vybavování zemědělské techniky elektronikou pomáhající řídit její pohyb po polích nebo schopnou přesně dávkovat množství osiva, hnojiva a postřiku podle potřeby v právě projížděném konkrétním úseku. Týmy expertů rozvíjejí i další velké projekty, jež mají celoplošné uplatnění.

Již v příštích měsících by mělo být hodně slyšet rozšiřování uplatnění portálu Agrorisk.cz, jehož prostřednictvím chce Národní agentura pro zemědělský výzkum nabízet včasnou výstrahu před nejrůznějšími vlivy, který by mohly vést k ohrožení výnosů. V tomto případě jde o propojení IT technologie s poznatky takových oborů, jakými jsou třeba rostlinolékařství, agrometeorologie i s aktuální předpovědí počasí.

Elektronické služby pro zemědělce
- V současné době není k dispozici jednotný ucelený systém vzdáleného nepřetržitého sledování důležitých půdních parametrů, které ovlivňují úrodu a výnosy.
- Sledováním půdní vlhkosti, půdní teploty, koncentrace prvků NPK a současným měřením parametrů vzdušné vlhkosti, teploty, koncentrace organických těkavých látek na dané polní ploše je možné získat nejen přehled o aktuálním stavu, ale především předpovědět vývoj podmínek a včas zareagovat.
- Včasnými opatřeními lze maximalizovat výtěžnost, odhadovat výnosy a efektivně naplánovat například zálivku, dávkování hnojiva či mechanické úpravy půdy – ale třeba i servis strojů.

Zdroj: Martin Špaňo, CCA Group