Nádrž byla odpojená

Ve čtvrtek se vyšetřovatelé zaměřili především na ohledání obětí, aby těla, na špatně přístupných místech zavalená troskami armatur, bylo možno vyprostit. Pátek pak patřil zjišťování dalších souvislostí zkoumání funkčnosti zařízení. Před polednem mohli vyšetřovatelé konstatovat jediné: potvrdit, že v zásobníku tvaru válce o objemu asi 200 metrů krychlových opravdu explodovaly výpary z hořlavých kapalin, jak se všeobecně předpokládalo již bezprostředně po tragédii.

Co způsobilo iniciaci, stále zůstává předmětem zjišťování – a nejasný zatím zůstává i původ par. Exploze totiž zničila nádrž, která byla dlouhodobě mimo provoz: odstavená a zcela odpojená zůstávala podle informací hasičů již čtyři měsíce; informace z firmy dokonce hovoří o tom, že se údajně nepoužívala už několik let.

„Výše škody zatím vyčíslena není,“ řekla Deníku Vladimíra Kereková z centrály středočeských hasičů. Vzhledem k tomu, že vyšetřovatelé přizvali znalce, lze očekávat, že konečné závěry budou k dispozici až po vypracování posudků. Spíše tedy v řádu měsíců nežli týdnů.

Zemřelo pět Rumunů?

Minulostí jsou již spekulace o totožnosti obětí. Ve čtvrtek bylo známo pouze to, že vedle občana České republiky zemřelo pět cizinců. Dohady hovořily o tom, že mohlo jít o Poláky, Ukrajince či Rumuny – a v pátek se potvrdilo, že se zřejmě jednalo o občany Rumunska. Uvádějí to alespoň informace rumunské diplomacie. Policejní mluvčí Markéta Johnová uvedla, že oficiálně je zatím potvrzena totožnost tří obětí – přičemž ve dvou případech se jednalo o cizince. Je nicméně možno předpokládat, že cizinci byli i zbývající zemřelí.

Páteční upřesnění informací také ukázalo, že hospitalizováni jsou nadále oba zranění. Pacient, o němž Petra Effenbergerová z centrály středočeské záchranné služby informovala, že má popáleniny II. stupně na deseti procentech povrchu těla, je v péči specialistů vinohradské nemocnice a jeho stav mluvčí nemocnice Hana Vránová označila jako stabilizovaný; druhý, který podle Effenbergerové utrpěl devastující poranění obličeje, zůstává v péči lékařů v pražském Motole.

Úkony spojené s vyšetřováním se ve čtvrtek a v pátek neodehrávaly pouze na místě tragédie. Policisté se také zaměřují na výslechy svědků, a to jak k okolnostem samotné exploze, tak k technologickým postupům a dodržování bezpečnostních pravidel. O totéž se v rámci svého šetření zajímají také pracovníci inspektorátu práce. Podle aktuálních předpokladů by ke konkrétním závěrům mohli dospět do čtvrt roku.

Odstávka jde podle plánu

K explozi došlo podle slov mluvčího společnosti Unipetrol Pavla Kaidla v době útlumu výroby v rafinérii před takzvanou zarážkou – rozsáhlejším zastavením výroby v celé rafinérii kvůli údržbě a modernizaci. Dlouhodobě plánovaná zarážka, jež se provádí jednou za čtyři až pět let, má trvat od 27. března do 9. května. Postupné utlumování výrobního procesu však začalo již s týdenním předstihem: v úterý 20. března. Mimořádná událost na silničním terminálu, který je mimo vlastní areál, provoz rafinérie ani přípravy zarážky nijak nepoznamenala.

Vyjádření společnosti Unipetrol k mimořádné události:
Unipetrol spolupracuje s policií a zahájil vlastní vyšetřování
- Situace je pod kontrolou
- Provoz rafinérie a zásobování palivy není v ohrožení
- Obyvatelům obcí a měst v okolí areálu nehrozí žádné nebezpečí
- Probíhá vyšetřování Police ČR
- Během události nedošlo k úniku nebezpečných látek a k ohrožení životního prostředí
- Unipetrol zahájil vlastní vyšetřování – zaměří se na příčiny mimořádné události a nápravná opatření
Společnost Unipetrol přijala opatření, která se vztahují k mimořádné události na silničním distribučním terminálu před areálem její rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Ve čtvrtek 22. března v 10.00 došlo k explozi bez následného požáru na jedné z prázdných skladovacích nádrží, která nebyla v provozu. Tyto práce neměly souvislost s aktuálně realizovanou plánovanou odstávkou výroby v kralupské rafinerii.
„Ihned po explozi jsme aktivovali havarijní plán nejvyššího stupně. Bezodkladně jsme vstoupili do komunikace a spolupráce s Policií České republiky a složkami integrovaného záchranného systému a zasedl náš interní krizový štáb. Jeho jednání pokračuje i v pátek.“ řekl Krzysztof Zdziarski, předseda představenstva společnosti Unipetrol.
Byla zřízena interní vyšetřovací skupina. Zaměří se na podrobné prozkoumání příčin a na to, zda byly dodrženy všechny bezpečnostní a pracovní předpisy jak na straně naší, tak na straně dodavatelských firem. I když všichni pracovníci, kteří se pohybují v areálu, jsou proškoleni, budou zintenzivněny kontroly na dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
„Prostřednictvím partnerských firem jsme vyjádřili hlubokou soustrast pozůstalým a nabídli jim v této velmi těžké situaci naši pomoc. Přejeme rovněž brzké uzdravení zraněným pracovníkům. Zároveň bychom rádi poděkovali pracovníkům integrovaného záchranného systému za profesionální zásah bezprostředně po mimořádné události a efektivní součinnost s interními záchrannými a bezpečnostními složkami. Současně se obyvatelům okolních obcí a měst omlouváme za způsobené nepříjemnosti,“ řekl Krzysztof Zdziarski.
Mimořádná událost by neměla ovlivnit plánovanou odstávku výroby v kralupské rafinerii, jejíž hlavní část je na programu od 27. března do 9. května. Jde o plánované zastavení výroby, jehož primárním důvodem je pravidelná údržba všech technologií v areálu dle legislativních a technicko-technologických požadavků, která se opakuje každé čtyři roky. „Odstávka výroby v kralupské rafinerii je realizována v souladu s původním plánem. Odstávka je velmi pečlivě připravována – na její přípravě pracuje tým odborníků celé dva roky. Máme sestaven detailní časový plán všech nutných prací a pohybu lidí v areálu,“ vysvětlil Krzysztof Zdziarski a doplnil: „S ohledem na mimořádnou událost však zintenzívníme prověření dodržování všech bezpečnostních a pracovních předpisů jak na straně naší, tak na straně dodavatelských firem.“

Zdroj: Radka Marková, Unipetrol