Jarní počasí 
o sobě dalo v uplynulých dnech pořádně vědět a hasiči 
z Mělnicka jsou doslova 
v jednom kole. Mohou za to především neopatrní zahrádkáři, majitelé luk a lesních pozemků.

Během minulého týdne snad nebyl jediný den, kdy by profesionální i dobrovolní hasiči s cisternami plnými vody nevyjížděli k požárům suché trávy nebo klestí. V některých dnech dokonce několikrát.

Podle velitele stanice mělnických profesionálních hasičů Zbyňka Štajnce se každoročně opakuje stejný scénář. „Jakmile se oteplí, lidé si začínají připravovat louky nebo zahrady na sečení tak, že vypalují starou trávu. Nedbají tak na zákon o požární ochraně a zákaz vypalování porostů," konstatoval šéf mělnické hasičské stanice.

Při vypalování trávy se plameny mohou snadno rozšířit například do lesů, které se zahradami mnohdy sousedí. „Pokud se požár rozšíří do lesní hrabanky, hasí se mnohem hůř než v případě suché trávy. Na zahradách se zase požár čas od času rozšíří například na ovocné nebo okrasné dřeviny, dřevěný plot nebo kůlnu. Může ale dojít i k přenesení požáru na chatu nebo rodinný dům," připomněl Zbyněk Štajnc a dodal, že by lidé neměli pálení suchých porostů podceňovat. Nehledě na to, že si každý, kdo pálí v jakémkoli ročním období suchou trávu, koleduje o tučnou pokutu. „Pokud fyzická osoba zákaz poruší, dopouští se přestupku, za který je možné uložit pokutu až do výše pětadvacet tisíc korun. V případě právnických osob mohou být sankce ještě mnohem vyšší," upozornil velitel mělnických hasičů.

Každé pálení trávy a listí přitom nemusí odporovat zákonu. Přírodní materiál stačí shrabat na hromadu, a tu pak pod dozorem spálit. „Je ovšem třeba si ověřit, zda spalování přírodního materiálu nezakazuje obecní vyhláška. V takovém případě obec většinou určí místo, na které je možné trávu, listí, větve a další přírodniny odvážet," uvedl Zbyněk Štajnc.

Nejjednodušší způsob, jak předejít případným problémům, je každé větší pálení oznámit hasičskému záchrannému sboru, přestože fyzické osoby tuto povinnost zákonem danou nemají.

Ohlásit pálení většího množství přírodního materiálu mohou lidé jak prostřednictvím operační linky hasičů na čísle 150 nebo elektronicky vyplněním formuláře na webu hzssk.webrex.cz.

„Lidé si postupem let začínají na hlášení pálení zvykat. Stále častěji využívají oznámení přes internet, kde mohou na mapě přesně označit, kde se pálení uskuteční," doplnil šéf hasičů.