KDY: každý pátek v dopoledních hodinách
KDE: DDM Mělník
ZA KOLIK: 1 500 Kč za pololetí

Dětský klub Kulíšek pořádá pololetní kurzy pro rodiče s dětmi od dvou měsíců do tří let věku. Kurzy jsou vedeny profesionálním fyzioterapeutem. Rodiče si mohou přijít užít chvilky plné pohybu, písniček, básniček, říkanek a zábavy. Toto cvičení probíhá každý pátek v dopoledních hodinách v DDM Mělník. Cvičení probíhají zábavnou a nenásilnou formou, aby si je všechny děti mohly v pohodě užít. Při hodině se také ke cvičení používají nejrůznější pomůcky. Klade se důraz na správný psychomotorický vývoj, fixaci správných pohybových stereotypů, koordinaci pohybů, rozvoj rovnováhy, posílení hlubokého stabilizačního systému, prohlubování vztahu mezi dítětem a rodičem, rozvoj soustředění a spolupráce.