Za Vodou přinese zábavné divadlo
KDY: 
12. června
KDE: Icafé, Kralupy nad Vltavou
ZA KOLIK: 50–100 Kč

Tradiční festival Za Vodou divadelního spolku Scéna, který se věnuje nejen divadlu se uskuteční na louce pod turistickým centrem ICafé. Prvním účastníkem, který se divákům představí, bude alternativní loutkové divadlo pro děti i dospělé Buchty a loutky ze Švandova divadla na Smíchově. Tento soubor zahraje loutkový komiks Anča a Pepík o dvou statečných myškách. Druhým odhaleným hostem je sdružení milovníků vyprávění Storytelling.cz. Jejich oborem je storytelling, tedy vyprávění příběhů jako divadelní disciplína, která namísto rekvizit, kostýmů, světel a scény pracuje s fantazií. V rámci doprovodného programu bude otevřena výtvarná dílna, bubnování a na návštěvníky čeká i ohnivá show. Pro dospělé diváky přijdou zahrát soubor z Městského divadla Kladno nebo skupina DebbiLove.

Páteční Deník s TV magazínem.Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Knihovnický jarmark oslaví Den rodin
KDY: 
12. června, 14:00
KDE: park u Smetanovy ulice, Neratovice
ZA KOLIK: Zdarma

Městská knihovna v Neratovicích přináší opožděnou oslavu Dne rodin s Knihovnickým jarmarkem. Připravena je trasa po městě, na které budou účastníci na stanovištích plnit úkoly. V parku u knihovny pak čekají kvízy, hry a tvořivý koutek, kde bude možné si vyrobit zdobené květináče se sádrovým odlitkem nebo originální magnetky, burza knih nebo ukázka knížek kouzelného čtení s Albi tužkou. A přijede i oblíbený Trilopark s modelem kostry dinosaura rodu Deinonychus a spoustou dalších modelů i skutečných zkamenělin.

#clanek|5740023#

Odpočiňte si u zvuku varhan
KDY:
13. června, 17:00
KDE: Chrám sv. Petra a Pavla, Mělník
ZA KOLIK: Zdarma

Římskokatolická farnost – probošství Mělník a Město Mělník zvou na odpolední varhanní zastavení, hudební setkání s mladými talenty předních uměleckých škol v republice. Na nové varhany zahrají skladby Muffata, Balbastra a Bacha posluchači HAMU v Praze Michaela Beránková a Viktor Darebný.

Vydejte se pěšky z Paříže do Santiaga de Compostela
KDY: 
13. června, 20:00
KDE: SMSticket.cz
ZA KOLIK: 99-177 Kč

Matouš Dvořák a Nico Moro jsou studenti z Třebíče, kteří se před dvěma lety vydali na svou životní pouť. Na Svatojakubskou cestu do Santiaga de Compostela každým rokem proudí tisíce poutníků z celého světa, avšak trasa Třebíčanů byla zcela netradiční. Začínala totiž v Paříži a byla dlouhá bezmála 1600 km. Před samotným putováním nedokázali cestovatelé odhadnout, co vše bude dvouměsíční cesta obnášet, a naprosto podcenili své síly a přípravy. O vtipné historky, prekérní situace či dokonce život ohrožující okamžiky pak nebyla nouze. Své dojmy se rozhodli sepsat do knihy, kterou pojali formou deníku. Kniha Pěšky z Paříze do Santiaga vyšla 22. dubna a čtenáři se při její četbě rozhodně pobaví. "Je to takové putování Pata a Mata v novodobé podobě. Rozhodně jsme nevěděli, do čeho jdeme a pak jsme se nestačili divit," uvedl Matouš Dvořák, jeden z autorů. "Zažili jsme vlnu obrovských veder, neustále bojovali s nedostatkem pitné vody a dvakrát nás dokonce po lese honila divoká prasata," dodal.

#clanek|5747832#

Navštivte Víkend otevřených zahrad
KDY: 
12. a 13. června
KDE: Celá Česká republika
ZA KOLIK: Zdarma

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě. V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely 3 zahrady a jejich počet postupně vzrůstal. Do projektu se zapjují i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Organizátoři by rádi v tento víkend prezentovali veřejnosti význam vegetace a posílili její postavení ve společnosti. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem. Chtějí také zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. prezentovat obor veřejnosti. Představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání. V akci jsou vítány všechny zahrady a parky v České republice, které mohou nabídnout něco zajímavého např. historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírkou či zajímavým příběhem. Do akce se mohou zapojit i jiné zajímavé a významné plochy zeleně – ovocné sady, náměstí, historické hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické zahrady. Víkend otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé zahrady a parky. Seznam všech otevřených zahrad naleznete na www.vikendotevrenychzahrad.cz.

Slavnostní předávání Ceny Senior roku 2019 v Pražské křižovatce v Praze
Znáte inspirativní seniory? Nominujte je na Cenu Senior roku