KDY: denně 9.00
KDE: hrad Kokořín
ZA KOLIK: 90 Kč

„Prosíme o dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel, tedy doporučené bezpečné vzdálenosti a vstup se zakrytými ústy a nosem. Z technických důvodů přijímáme pouze platby v hotovosti,“ upozorňuje tým hradu Kokořína a těší se na první návštěvníky. Hrad Kokořín byl první komplexně zachráněnou středověkou zříceninou v Čechách, která byla zpřístupněna veřejnosti. Dnes otevírá alespoň venkovní prostory.