KDY: 1. července 5:37
KDE: Nelahozeves, Hřensko
ZA KOLIK: -

Čeká je mírná turistika, projížďka turistickým vláčkem a lodičkami po soutěskách.