Vojákova kostra byla objevena při podvodní prohlídce starého dřevěného mostu, pocházejícího z roku 1934. Nález si okamžitě získal pozornost archeologů, kteří zjistili, že ačkoli bojovníkovy ostatky ležely pod vrstvou písku a bahna, nebyl do jezera pohřben úmyslně. "Pravděpodobnější je, že tělo zanesly usazeniny, které se na místě v průběhu věků přirozeně ukládaly v důsledku působení vodních proudů," uvedla podle Baltic News Service archeoložka Elena Pranckėnaitėová, působící na Klaipedské univerzitě v Litvě.

Podle vědců z Lékařské fakulty Vilniuské univerzity zkoumajících nález patřily ostatky osobě mužského pohlaví, která zemřela v 16. století, zatím ale neurčili proč. Zbraně a další předměty nalezené poblíž těla svědčí o tom, že muž patřil k tehdejší armádě, sdělila Pranckėnaitėová písemně odbornému titulu Live Science.

Podle ní se při vykopávkách po celém regionu sice našla již více hrobů souvisejících s válkami z období pozdního středověku až raného novověku, ale tohle je první případ, kdy se takto staré tělo litevského vojáka našlo pod vodou.

Voják a most

Dubingiaiský most, pojmenovaný podle hradu Dubingiai postaveného na kopci na břehu Asvějského jezera, je jedním z nejdelších dřevěných litevských mostů, které jsou dosud funkční. V současnosti probíhá jeho rekonstrukce, při níž by měly být trouchnivějící dřevěné trámy nahrazeny kovovými vzpěrami, uvedli ve svém prohlášení zástupci společnosti TEC Infrastructure, kterou litevské ministerstvo dopravy a komunikací najalo jako stavební dohled nad projektem opravy.

Součástí rekonstrukce byl i záchranný archeologický průzkum, při němž archeologové spolupracovali s amatérskými potápěči. Ti při kontrole dřevěných mostních nosníků a pilířů narazili v hloubce devíti metrů na něco, co opravdu nečekali - z kalné vody se náhle vyloupl železný meč a vysoké kožené jezdecké boty s ostruhami.

"Předchozí průzkum z roku 1998 odhalil, že na stejném místě kdysi stával jiný most, který byl postaven zhruba v 16. až v 17. století, tedy přibližně v době, kdy tento voják zemřel. Prozatím tedy předpokládáme, že se nalezené lidské ostatky vážou nějak právě k tomuto mostu, jenž vedl k hradu Dubingiai," uvedla Pranckėnaitėová.

Tajemný bojovník

Jestliže samotné vojákovy ostatky vědce překvapily, neméně ohromující byla i jeho výbava, která se pod vodou přes propast několika staletí dokázala uchovat. Kromě již zmíněného meče a bot s ostruhami  se dochoval i vojákův kožený opasek s kovovou přezkou a dva nože s dřevěnou rukojetí. 

Vědecký tým archeologů, antropologů a historiků v Národním muzeu v Litvě nyní pracuje na konzervaci všech dochovaných předmětů a současně se začíná zabývat otázkou, jak je správně interpretovat, jinými slovy kdo onen voják skutečně byl a jak se vlastně dostal do jezera.

"Objev je opravdu čerstvý a vyžaduje pečlivou analýzu. Doufáme ale, že zhruba během jednoho roku budeme schopni vojákův příběh převyprávět," uzavírá  Pranckėnaitėová.