Jako politické uskupení Mělník 2022, které v komunálních volbách kandiduje poprvé, jste získali hned dvě křesla v zastupitelstvu. Co vás vedlo k založení a následné kandidatuře?
Když budu mluvit za mě, tak hlavní impuls byl v roce 2018, když jsem udělal analýzu podmínek pronájmu krematoria a zjistil jsem, o jak extrémně nevýhodné podmínky pro město se jedná. Začal jsem si klást otázky, jak tohle mohl někdo dopustit. Dalším signálem byla instalace předražených chytrých WC u hřbitova, kam se chudák důchodce dostane jen pokud má u sebe chytrý telefon nebo platební kartu. Patřím již k čtvrté generaci rodiny Rohlíků, která žije na Mělníku, a uvědomil jsem si, že k těmto nešvarům nemohu být lhostejný. Podobné zkušenosti v jiných odvětvích měli i moji kolegové Zbyněk Šnajdr a Mirek Ullman. Takže na vaši otázku se dá ve stručnosti odpovědět tak, že důvodem našeho vzniku byla nespokojenost s vedením města.

Ptal jste se tehdy na podmínky pronájmu krematoria vedení města?
Ano. Proč je roční symbolický nájem 150 tisíc korun tak nízký? Odpověď byla, že nájemce má povinnost se o majetek starat a na své náklady musí udržovat všechny technologie. Ještě v roce 2019 starosta města Mikeš a pan 1. místostarosta Schweigstill ujišťovali veřejnost i zastupitele, že do doby ukončení nájmu musí nájemce na své náklady uvést vše do dobrého a provozuschopného stavu, aby město Mělník nepřevzalo vybydlenou budovu a nefunkční pece. Bohužel se tak nestalo a město si dle tří nezávislých posudků převzalo krematorium v dubnu 2022 v doslova dezolátním stavu. Dokonce jeden posudek zcela vážně varuje, že provoz je pro obsluhu nebezpečný, může dojít k požáru a doporučuje de facto ihned pece vyřadit z provozu.

Co vás na tom štve ze všeho nejvíc?
Jak vůbec může správný hospodář takovou věc dopustit. Roční nájem 150 000 korun je tak nízká částka, za kterou se snad nedá ani pronajmout malý byt. Občané by měli vědět, že v roce 2016 dostalo vedení města alternativní nabídku na pronájem za dva miliony korun ročně, což je 13x víc, než byla hodnota dojednaného nájmu. I s tímto vědomím, se rada města snažila tuto pro město zcela nevýhodnou smlouvu 2x prodloužit, a to v letech 2017 a 2018. Kdyby právník Stanislav Servus za ODS nezabránil prodloužení, krematorium by se vrátilo městu až v roce 2027. Pro zjednodušení se to dá popsat i takto: v roce 2012 se umožnilo tehdy zcela neznámé firmě uzavřít na 10 let tuto nevýhodnou smlouvu, a jak jsem již říkal, ještě byly snahy jí dvakrát prodloužit. Nájemce si celé roky vesele podnikal na městském majetku a zcela jistě bylo toto období pro provozovatele velice lukrativní. A hodné a velkorysé město si budovu a technologie po deseti letech bere zpět a najednou zjišťují, že aby mohl provoz dál pokračovat, chtějí koupit nové kremační pece za 23 milionů korun. Opravdu se na mě nezlobte, ale toto už je naprosto za hranou mého chápání.

Co se vám na chodu města naopak líbilo a čí si myslíte, že je to zásluha?
Určitě bych zmínil oblast kultury, která zaznamenala velký rozmach a podle mého názoru, je na dobré úrovni. Poděkování patří určitě Petru Volfovi, který několik let působil jako radní pro kulturu. Byla by škoda, aby se v takovémto trendu nepokračovalo dál. Samozřejmě se nabízí otázka, zda-li v nadcházející době bude na všechny aktivity dostatek finančních prostředků.

Jak dlouho vznikala kandidátka Mělník 2022?
Na vzniku a rozvoji uskupení Mělník 2022 společně pracujeme zhruba dva roky. Mými kolegy jsou od začátku Zbyněk Šnajdr a Mirek Ullman. S potěšením jsme přijali nabídku na spolupráci od strany Soukromníků, za kterou kandidoval Michal Naimann. Já osobně kandidoval na čtvrté pozici a nebudu skrývat, že skok na „dvojku“ byl pro mě milým překvapením. Beru to jako závazek, který mi svým křížkem dali občané Mělníka.

Co můžete obyvatelům města nabídnout?
Ve svých pracovních životech jsme s kolegou Zbyňkem Šnajdrem už něco dokázali a myslím, že patříme ke střední generaci, která umí skloubit životní zkušenosti, elán a rozumný pohled na různá dění. Jsem profesí stavební inženýr a určitě mě bude zajímat oblast výstavby a rozvoje. Jak vidíte, Mělník bude mít po víkendových volbách pouze jednoho místostarostu, přičemž kdysi platila uzance, že každá koaliční strana měla svého zástupce ve vedení města. To, že ho naše uskupení Mělník 2022 nemá, je ukázka toho, že neprahneme po funkcích, ale chceme dobře pracovat a podílet se na řešení problémů týkajících se města. Finanční úspora za post místostarosty je v rámci čtyřletého volební mandátu v řádu miliónů korun.

Budete se dál zajímat o problematiku krematoria?
Ano, je to skutečně silné téma, které může díky historickému přístupu stát město velké peníze. Je nutné si položit otázku, zda město skutečně chce podnikat, protože krematorium je podnikatelský záměr a tvrdý byznys. Pro nové zastupitele připravíme detailní rozbor stávající situace a nabídneme na toto téma širokou debatu. Věřím, že vybereme to nejlepší možné řešení, na kterém by měla být optimálně shoda nejen koaličních zastupitelů. Je nutné se ale podívat pravdě do očí a konstatovat, že pokud by v provozu pokračovaly technické služby, musí město Mělník investovat velké finanční prostředky do nákupu kremačních pecí nebo do kompletní generální opravy.

Rozhodlo se, že bude pouze jeden místostarosta. Co když se ukáže, že jeden je málo a tři jsou moc?
V okamžiku, kdy se zjistí, že by bylo užitečné situaci přehodnotit, jsem si jistý, že všichni z nás jsou otevřeni jakékoliv debatě. Jsem ale nyní pevně přesvědčený, že tandem budoucího starosty Tomáše Martince a budoucího místostarosty Petra Kowandy má velký potenciál. Mějme vždy a stále na paměti, že na té špičce pyramidy je příjemný a spokojený život občanů Mělníka, přívětivé prostředí pro podnikatelský sektor a přátelská náruč pro všechny turisty.

Volební speciál Mělnického deníku najdete ZDE.

Bude koalice fungovat?
Věřím, že bude fungovat. Je úžasné, že máme v koalici zajímavý věkový a profesní rozptyl, a určitě to bude výborně namíchaný koktejl. Mohu našim občanům slíbit, že se budu vždy snažit prosazovat základní principy spolupráce a kooperace, a to nejen v koaličním týmu, ale na půdorysu celého zastupitelstva a dalších orgánu města. Z prostředí, kde je boj, soupeření a nevraživost nemůže nikdy vzejít nic dobrého.

Říká se, že politika změní každého, změní i vás?
Ne! Jediný, kdo mě může změnit, jsem já sám a to nepřipustím. Už jsem natolik ošlehán větrem života, že vím, co chci, vím, co mohu a vím, kde mám své hranice a mantinely.