Mimo to se mohli zájemci projít severozápadním křídlem zámku, kde před sto lety trávila Vánoce hraběcí rodina Chotků. Návštěvníci se seznámili s tím, jak probíhalo na zámku období vánoční i předvánoční i s některými cizokrajnými vánočními zvyky, neboť manželka posledního zámeckého pána pocházela z Maďarska. Součástí prohlídky byla i barokní zámecká kaple, mimořádně zpřístupněná právě v adventním čase.

Neděle ve Veltrusích byla ve dále znamení živého betléma, Tří králů a průvodu pastýřů, který se vydal k Jezulátku. Zahájení bylo u hlavní zámecké brány, vše za doprovodu hudby. V průvodu nechyběli Panna Marie s Josefem a Ježíškem.