V osadě Vepřek se uskuteční šestý ročník slavnosti Dny lidové architektury, jejímž cílem je připomenout, že i ve venkovském prostředí vznikaly v minulosti stavební unikáty – a to i v podstatně prostším prostředí, než na zámeckých sídlech šlechty. Ve středu na to upozornila Zuzana Žídková z krajského úřadu s tím, že postupně jsou představovány skvosty lidové architektury v různých regionech středních Čech.

Na Mělnicko tato akce zavítala už v červenci 2019, kdy se jejím ohniskem stala Lhotka s tamními skalními obydlími. „V rámci programu bude udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje,“ připomněla Žídková, že dojde i na oceňování tradičních dovedností, které přetrvávají do dnešních dnů.

Krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovní ruch Václav Švenda (Spojenci/TOP 09) poznamenal, že historické stavby vesnického stavitelství jsou dosud stále početnou a důležitou složkou venkovské zástavby – ať už jde o drobné roubené chalupy, rozlehlé selské grunty či zděné usedlosti a domy, mlýny, sýpky, hospodářské, technické a sakrální stavby. Nebo i celé komplexy staveb: venkovská sídla se zachovalou půdorysnou a prostorovou skladbou.

„Památky lidového stavitelství jsou pozoruhodným dokladem řemeslného umu i estetického cítění našich předků – a současně představují významný krajinotvorný prvek, uplatňující se jako neodmyslitelná složka životního prostředí a často přímo ztotožněný s pocitem domova,“ uvedl Švenda.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Vepřecký program, který začíná v 10 hodin, zahrnuje představení brožurky nazvané Vodní mlýny na okrese Mělník a tematickou výstavu o těchto vodních mlýnech. Organizátory jsou jsou Regionální muzeum Mělník, Pavlína Linzerová za Mlýn Vepřek a Středočeský kraj. Mimo jiné se chystají komentovaná prohlídka areálu Satranova vodního mlýna i barokní mlýnice, zvonice a kostela Narození Panny Marie i odborné přednášky na téma vodních mlýnů.

Cimbálovka i řemesla

Po celý den se návštěvníci budou moci podívat na ukázky tradičních řemesel. Kulturní program nabídne vystoupení cimbálové muziky Slováckého krůžku v Praze i skupiny Ellijon a divadelní představení spolku Mošna s hrou Madam Colombová zasahuje aneb Kam zmizel ten diamant. „Návštěvníci si budou moci prohlédnout také výstavu Má vlast cestami proměn, která možná mnohé z nich inspiruje k osobní návštěvě míst s dochovanými památkami lidové architektury,“ doplnila Žídková.

Dny lidové architektury mají současně upozorňovat na hodnoty jedinečně dochovaného kulturní dědictví na venkově. Mimo jiné je cílem inspirovat k ohleduplnější a promyšlenější péči vlastníky, investory, projektanty, řemeslníky i specializované firmy. Ale i zástupce státní správy a samosprávy, odborných institucí či neziskových organizací a občanských iniciativ.

„Přáli bychom si, aby se Dny lidové architektury staly pro širokou veřejnost podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství – a zároveň impulsem k posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování,“ poznamenal radní Švenda.