První část výstavy v galerii Ve Věži je věnována ilustracím k biblickým příběhům. Jedná se o Stvoření světa a Apokalypsu (Zjevení Janovo), tedy začátek a konec Bible. Ilustrace Stvoření světa jsou ukázkou techniky tisku z výšky, Apokalypsa je tvořená speciální sádrovou technikou. Druhá část výstavy tvoří užší výběr obrazů a mozaik a nabízí návštěvníkům malý průřez tvorbou autorčiných začátků až po současnou tvorbu. „Část výstavy Apokalypsa na výstavě není bohužel v originále, protože velké sádrové panely by nebylo možné v naší galerii instalovat, takže návštěvníci si tuto část mohou prohlédnout na fotografiích,“ doplňuje k výstavě kurátorka a výtvarnice Silvia Belis.

„Tato výstava byla v plánu již před uzavřením galerie, jen jsme trochu výstavy proházeli. Měla být výstava Jaromíra 99 a ta se posouvá na léto. Během karantény jsme využili čas na různé opravy a úpravy,“ podotýká kurátorka.

Monika Novotná z Olomouce vystudovala ateliér tvorby při Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a studovala volnou grafiku na Akademii výtvarných umění v Dublinu. V současné době se věnuje malování obrazů, restaurování, linorytům, komiksům a ilustrování. Tvorba autorky je hodně pestrá a hodně experimentální. Do její tvorby spadá ilustrace knížky Violy Fischerové Jak zvířátka uzdravila smutný dům, Stvoření světa a nyní pracuje na Apokalypse.

V rámci výstavy je připraven doprovodný program. Ve čtvrtek 16. července v 17 hodin je připravena komentovaná prohlídka výstavy pod vedením lektorky Silvie Belis. Výstavu je možné zhlédnout do 26. července.