Program odstartují v pátek ve 14.30 hodin dílny a workshop pro děti a mládež v zahradě kulturního domu. Návštěvníci se tam mohou těšit na hry se slovy, verši a básněmi, malování s abecedou nebo koutek s prvním čtením pro nejmenší.

Oficiální zahájení festivalu se koná v 16 hodin ve velkém sále Vltavy, kdy se příchozím představí vítězové dětské recitační soutěže.

Od 17 hodin se v malém sále představí divadlo Malehry s interaktivním dětským představením Jak na příšery. V pohádce nebudou chybět čert, hastrman jezinky nebo třeba strašidlo.

Vyprávění o Seifertovi

Třicet minut před dvacátou hodinou zakončí páteční program pořad příběhů plný vyprávění o Jaroslavu Seifertovi, Vítězslavu Nezvalovi, Toyen a dalších českých básnících.

Sobotní odpoledne zahájí čtvrt hodiny před patnáctou hodinou pietní zastavení u hrobu Jaroslava Seiferta.

V 16 hodin budou v muzeu vyhlášeny výsledky autorské soutěže, nejlepší příspěvky zarecituje Valérie Zawadská.

Kompozice plná písní a poezie

Dvě hodiny nato následuje opět v muzeu literární kompozice Cestami lásky, v níž se prolínají písně a poezie. Jejich společným motivem je milenecká láska.

Program festivalu zakončí posezení s čestnými hosty od 19.30 hodin v muzeu, kterou svou hudební produkcí doplní formace Kosí bratři.