V reminiscenční místnosti domova jim o dobových zvycích přednášel mělnický historik František Purš. Svým hodinovým vyprávěním všechny návštěvníky dokonale zaujal.

„Tradiční perníčky pekli perníkáři z medového těsta, kterého si tehdy velmi cenili. Stávalo se dokonce, že perníkové těsto dostávaly nevěsty věnem,“ uvedl František Purš.

V kostelích se zpívaly mše, nejdříve latinské, později české. V poslední době je velmi oblíbená Česká mše vánoční Hej, mistře od Jana Jakuba Ryby. Vánoční svátky se neobejdou bez betlémů, jak velkých v kostelích, tak malých v domácnostech.
„V době vlády Josefa II. bylo veřejné vystavování betlémů zakázáno, lidé si tedy začali vyrábět menší betlémy z papíru, chlební střídky nebo ze dřeva.,“ dodal František Purš.

Obdobou stromu splněných přání byl ve třicátých letech smrk na mělnickém náměstí Karla IV, pod nímž zpívaly děti z místního dětského domova a lidé jim přispívali finančními dary.

Součástí přednášky v mělnickém domově Ludmila byla i reprodukce básně Jaroslava Vrchlického – Vánoce, na závěr si ji všichni společně přeříkali.