Je jim teprve sedm a už vědí, jak se vytahují rámky z úlů. Umějí tavit mezistěny a znají postup při stáčení medu. Prvňáci ze mšenské základní školy jsou nejmladšími členy včelařského kroužku, který spolu s nimi navštěvují ještě třeťáci a páťáci.´

Kroužek, vedený učitelem mšenské školy Janem Podpěrou, je na začátku své éry. „Poprvé jsme se sešli loni v prosinci. Už na jaře jsme ale snažili ve škole zjistit předběžný zájem o kroužek,“ vysvětlil Podpěra s tím, že nejdříve se zapsalo patnáct dětí, na zahájení v zimě jich však dorazilo jen devět. Z těch po několika setkáních zbylo sedm děvčat a kluků. Ani jeden z nich však není ze Mšena, za včelami dojíždějí z okolních vesnic.

Během dlouhé zimy se žáci prvního stupně připravovali ve třídě na jaro teoreticky, prohlíželi si časopisy o včelařství, povídali si, jak se správně o včely starat. Také vyráběli z latiček rámky a tavili do nich voskové mezistěny. „Děti se nemohly dočkat jara, až se budou starat o včelstva, která jsme získali od místních včelařů. Těší se na první med,“ řekl vedoucí kroužku, který sám už roky včelaří.

Většina dětí před přihlášením do kroužku zkušenosti s chovem včel neměla.

Devítiletý Martin Rousek ze Žebic ale o včelaření věděl od svého dědečka, kterému o prázdninách pomáhá. „Děda mi říkal, že když mi to půjde a bude mě to bavit, tak mi jedno včelstvo koupí,“ řekl klučina, kterému moc chutná medovník od jeho babičky.

Mšenský včelař Rudolf Říha, který s nápadem založit kroužek za Janem Podpěrou přišel, zajistil peníze na nakoupení ochranných pomůcek a potřebného vybavení.

„Na schůzi včelařů jsme se shodli na tom, že budeme naše mladé následovníky za začátku finančně i materiálně podporovat. Kroužku přispěla také mšenská radnice,“ připomněl včelař, který má ze zájmu dětí o včelaření velkou radost.

Hlavní myšlenkou vedoucího kroužku je, aby byl schopen se postupem času sám uživit. „Pokud budou děti stále tak aktivní jako dosud, provoz kroužku by se mohl financovat z produkce medu,“ přeje si otec dvou dcer, které jsou také členkami včelařského kroužku.

Malí chovatelé včel dostali od mšenských včelařů dva světlezelené úly a dvě včelstva, o která se starají na zahradě základní umělecké školy.

„Původně jsme chtěli postavit menší včelín na volném prostranství, ale upustili jsme od toho, protože jsme se báli vandalů. Jsme moc rádi, že nám ředitel umělecké školy vyšel vstříc a umožnil nám využít zahradu za školou,“ poznamenal jednatel mšenské včelařské organizace Rudolf Říha.

Až se děti seznámí se vším, co je potřeba znát k úspěšnému chovu včel, půjdou se podívat za včelaři, kteří mají desítky včelstev, aby viděly, jak to chodí v praxi. „Plánujeme, že se s dětmi zajedeme podívat i do výzkumného ústavu včelařského nebo do chovné stanice,“ podotkl Říha.

Děti se rozhodly nedaleko úlů vysít včelařské rostliny. „Napadlo je vysít rostliny na záhon ve tvaru včely, kde by stále něco kvetlo. Je fajn, že mají elán a chuť do práce,“ pochválil členy kroužku jejich vedoucí Jan Podpěra.