Regionální muzeum shrnulo návštěvnost za první pololetí roku, tedy od 1. ledna do 30. června.

„S návštěvností muzea jsme spokojeni, přestože návštěvnost expozice má stagnující charakter. Tento fakt připisujeme velké konkurenci nejen regionální, jako například mělnický zámek, zámek Nelahozeves, ale i obecné konkurenci dynamických volnočasových aktivit,“ uvedla Kristýna Frelichová z Regionálního muzea Mělník.

Od začátku ledna do konce června navštívilo Regionální muzeum Mělník 7 460 osob. V minulém roce přišlo 5 072 návštěvníků. Stálá expozice se v roce 2006 těšila zájmu 4 213 lidí a v prvním pololetí letošního roku pak 3 438 zájemců o zhlédnutí stálé expozice.

Nárůst v návštěvnosti měla pro první pololetí krátkodobá výstavy. Například Motýli ze sbírky Oblastního muze Praha – Východ v Brandýse nad Labem. Také to byla výstava fotografií Vladimíra Vrabce. „Výstava fotografií se k našemu překvapení těšila velkému zájmu škol i veřejnosti. Konala se v únoru a byla prodloužena až do března,“ řekla Frelichová.

Dalšími úspěšnými výstavami byla velikonoční výstava prací dětí ze základních škol z Mělnicka. Dostala název Paní mámo, slyšte chásku, přicházíme na pomlázku. Dále pak červnová výstava Lidová hračka.

V současné době nabízí Regionální muzeum Mělník svým návštěvníkům stálé expozice muzea: Nahlédnutí do středověkého města, Měšťanský a venkovský interiér, Všední život obyvatel venkova, Příroda Mělnicka, Vinařství (část umístěna v původních středověkých sklepích). Dále pak expozici Historické kočárky – v naznačených dobových interiérech a exteriérech. Zároveň probíhá výstava s názvem Mělničtí měšťané v 16. až 18. století. Do této neděle mají návštěvníci ještě možnost zhlédnout výstavu Ptáci žijí s námi.