Originální publikace, která poprvé odhaluje soukromý život slavného dějepisce a filosofa Františka Palackého, je v těchto dnech k dostání na knihkupeckých pultech.

Knihu s názvem „Lobkovický zámek v Neratovicích v životě a díle Františka Palackého“ napsal a sestavil náš přední současný historik a univerzitní profesor Jiří Kořalka, který je neratovické veřejnosti známý z kongresů o historii, pořádaných místních gymnáziem.

Autor v úvodní kapitole shrnul období od roku 1827, kdy Palacký vstoupil do manželství s Terezií Měchurovou, dcerou tehdy předního pražského advokáta¨Jana Měchury, až do roku 1860, kdy vlekle nemocná Palackého žena předčasně zemřela.

Hlavní část téměř třísetstránkového svazku zaujímá korespondence mezi manželi Palackými z Prahy do Lobkovic a opačně. Dopisy psané německy, které skoro 150 let ležely v archívech, Jiří Kořalka přeložil a publikoval poprvé v historii. Texty jasně svědčí o problémech, které manžele Palacké pronásledovaly od prvních měsíců jejich sňatku. Právník Měchura až do konce svého života vládl rodině pevnou rukou a Terezie proto byla od svého muže často a dlouho odloučena právě na lobkovickém panství.

František Palacký už rok po svatbě, v říjnu 1828, v jednom z dopisů proti svému tchánovi ostře protestuje:

„Je přece skutečně nespravedlivé, že jsme tak často a tak dlouho od sebe oddělováni; mohu to jen stěží snášeti a budu se napříště brániti tomu, aby k něčemu takovému znova svolil.“

Velmi svěží a čtivá kniha dále obsahuje další dobové dokumenty, články o Palackého pohřbu 31. května 1876 z tehdejšího tisku a je doplněná řadou dobových portrétů.

„Chtěl jsem za pomoci vydat publikaci, která by stála za to a oslovila by širší čtenářskou obec, ale aby byla o některém z klasiků, kteří pomalu upadají v zapomnění,“ říká o projektu vedoucí odboru školství neratovické radnice Vladimír Půček s tím, že volba padla na Františka Palackého.

„Poradil jsem se se svým přítelem, historikem Josefem Tomešem, který mi doporučil Jiřího Kořalku jako předního badatele v Palackého díle a navrhl vydat poprvé v češtině jeho korespondenci, která se týká součásti našeho města,“ vysvětluje Půček a dodává, že zvolil nakladatelství, které vydává nekomerční literaturu.

Městská rada města Neratovice podle jeho slov bez problémů uvolnila na vydání unikátní knihy sto padesát tisíc korun. Publikace je k dostání v knihkupectví na náměstí Republiky.