Po přestávce dramaturgie festivalu připravila přítomným nevšední zážitek, zazněl málo uváděný a interpretačně i posluchačsky náročný Smyčcový kvartet Es moll č.15, op. 144 Dmitrije Šostakoviče v podání Martiny Bačové a Heleny Jiříkovské (housle), Karla Untermüllera (viola) a Jiřího Bárty (violoncello).

close Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2020. info Zdroj: www.mfkh.cz zoom_in