Program byl rozdělený na dvě části. Ta první byla více o herectví než o zpěvu, děti sehrály příběh narození Ježíše a příchod Tří králů. Na konci zazněly koledy.

Po krátké přestávce přišly na řadu hudební nástroje, a to flétny, v jejich podání zaznělo několik dalších dětmi připravených koled.

Hodinová akce byla zakončena hromadným zpěvem všech přítomných.

Následovalo pozvání na vánoční výstavu, která se uskuteční 20. prosince od 10 hodin v tělocvičně ZŠ Chlumín. Na výstavě se kromě žáků školou povinných podílejí i děti z místní mateřské školy.