Než zalehli do spacích pytlů, čekaly je během Noci s Andersenem Čapkovy pohádky, beseda s provozovatelkami místního útulku, na kterou zavítalo i štěňátko Míša, jízdy s elektrickými modely vláčků, cesta s lampiony až k potoku, kde se skrýval vodník, a další zábava. Nechybělo ani sladké překvapení.