KDY: 17. listopadu, 10:00
KDE: Jungmannovy sady, Mělník

 Mělnický osvětový a okrašlovací spolek (MOOS) se zaslouží o zasazení památného stromu svobody přesně v den, kdy začaly před 30 lety revoluční změny, které vedly k pádu komunistického režimu u nás. Akce se udá v mělnických Jungmannových sadech. Symbolického aktu zasazení stromu svobody se může zúčastnit i široká veřejnost. Cílem spolku je aktivně osvětově působit na širokou veřejnost se záměrem vytvářet vztah k místu, kde žijeme a za které máme spoluzodpovědnost. Spolek dále pořádá 21. 11. Vzpomínkový večer na F. Černického.