KDY: 6. listopadu od 19 hodin
KDE: Společenský dům, Neratovice

Nabarvené ptáče je koprodukční film Václava Marhoula, bude jej promítat kino Společenského domu. Motto tohoto snímku zní: Světlo je vidět jen ve tmě! Nadčasové poselství o putování a útrapách malého židovského chlapce za druhé světové války vyvolalo velikou diváckou pozornost. Jedná se o zfilmování prvního a nejslavnějšího románu autora knih „Byl jsem při tom“ a „Pinball“, jednoho z nejvýraznějších světových spisovatelů minulého století Jerzyho Kosińského, který se narodil v roce 1933 v polském městě Lodž a umřel v roce 1991 v New Yorku. Film je mládeži do 18 let nepřístupný.