Letošního ročníku anonymní soutěže poetů se zúčastnilo 43 soutěžících z řady míst České republiky. Svou práci zaslal i jeden účastník ze slovenského Martina.

Básnické počiny vyhodnotila porota ve složení básnířka a houslistka Eva Frantinová, dále spisovatel, esejista, básník a novinář Karel Sýs v čele s předsedou Dušanem Spáčilem, erudovaným básníkem a spisovatelem. Oceněné práce autorů ve dvou věkových kategoriích přednesla herečka Valérie Zawadská. Její vystoupení prolínal hudební doprovod saxofonového kvartetu Saxmania ze zámku Žirovnice na Pelhřimovsku. Akci, na níž byla přítomna i dcera nositele Nobelovy ceny za literaturu Jana Seifertová - Plichtová, zorganizoval KaSS Vltava pod patronátem Městského muzea Kralupy.

Ilustrační foto
Hasiči na Mělnicku kvůli vichřici během jediné noci vyjeli třináctkrát

První kategorie do 18 let neměla letos tak početné zastoupení, a proto bylo uděleno pouze jedno čestné uznání Markétě Pleškové z Prahy. Třetí cenu získala Evelína Kolářová z Mokrosuk, druhá cena patřila Johaně Filipové z Českého Těšína. Cena za sonet, v němž vynikal básník Jaroslav Seifert, tentokrát udělena nebyla, stejně jako Cena města Kralupy a ohodnocení za první pořadí.

Lépe na tom byla kategorie dospělých nad 18 let věku. Čestná uznání získala Jindra Lírová z Mělníka a Jan Duběda z Prahy. Cenu města Kralup obdržel zástupce místních poetů Adam Závodský. Cenu za sonet udělila porota soutěže Zdeňku Hledačovi z Ostravy.
Třetí cena patřila Michalu Kvirencovi z Prahy. Druhým v pořadí se stal loňský laureát hlavní ceny Bohumil Ždichynec. První cenu tentokrát získala Kateřina Václavů ze Svitav.

„Na předložených a dosud nikde nepublikovaných básnických cyklech jsem hodnotil vysokou kultivovanost tvůrců zejména ve starší kategorii. Bylo znát, že píší dlouho a jejich projev byl opravdu vybroušený. Příjemným překvapením pro mě byly verše vítězky. Oceňoval jsem její originální obraznost psaného projevu, zaujalo mě, že ji dokázala úzce spojit s civilními tématy. Tato autorka byla pro mě osobně velkým objevem tohoto ročníku,“ sdělil předseda odborné poroty D. Spáčil.

Ilustrační foto
Obyvatel Mělnicka výrazně přibylo

Jiří Herain